De Wijzigingsrichtlijn waarover het Europees Parlement op 19 april 2018 heeft gestemd voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie. De aanpassing dient nu te worden geïmplementeerd door de lidstaten binnen 18 maanden na publicatie in het officiële mededelingenblad van de EU. Een en ander betekent dat het reeds ingezette wetgevingstraject niet ongewijzigd kan worden voortgezet, aldus de minister. Het streven is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer van 2018 wordt voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening bij de Tweede Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien begin 2019. Tevens kondigt hij een separaat wetsvoorstel aan waarin een UBO-register wordt opgenomen voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. Hij deelde dit alles mee op 20 april 2018 in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het bovenstaande volgt dat de implementatie van het Nederlandse UBO-register formeel vertraging oploopt. De contouren van het UBO-register zijn echter al wel helder en ook is al nagenoeg geheel duidelijk wie als UBO van de verschillende juridische entiteiten moet worden aangemerkt (zie ons bericht van 13 april 2018). Wilt u meer weten over het UBO-register en de gevolgen daarvan voor u of uw onderneming, neem dan contact op met Meijburg & Co of Meijburg Legal.