Op vrijdag 6 juni 2014 oordeelde de Hoge Raad dat het btw-aftrekrecht op algemene kosten van een woningcorporatie niet wordt beperkt door de vrijgestelde verkopen van huurwoningen. Daarmee behaalde omzet telt niet mee in de zogenoemde pro-rataverdeelsleutel ter bepaling van dat aftrekrecht op algemene kosten.

Toelichting

Volgens het standpunt van de Belastingdienst in deze zaak moesten woningcorporaties bij het berekenen van hun btw-aftrekrecht op algemene kosten, bijvoorbeeld huisvestings- en accountantskosten, rekening houden met de van btw vrijgestelde omzet behaald met het verkopen van huurwoningen. Deze omzet moest, aldus de Belastingdienst, meewegen in de pro-rataverdeelsleutel waarmee het btw-aftrekrecht op algemene kosten wordt bepaald. Als die omzet daarin meeweegt, dan kan het btw-aftrekrecht zomaar flink dalen in een jaar waarin grote contingenten huurwoningen worden verkocht. De Hoge Raad bevestigt in dit op 6 juni 2014 gewezen arrest (zaaknummer 12/05835) het oordeel van het gerechtshof Leeuwarden van 13 november 2012, waarin werd bepaald dat die omzet niet meetelt voor het berekenen van het btw-aftrekrecht op algemene kosten. Kortom: goed nieuws voor de woningcorporatiesector. Volgens het arrest Nordania Finans van het Europese Hof van Justitie telt de omzet behaald met de verkoop van zogenoemde investeringsgoederen alleen mee in de pro-rataverdeelsleutel indien deze verkoop onlosmakelijk is verbonden met de gebruikelijke economische activiteiten van de onderneming ofwel daarvan een noodzakelijk verlengstuk vormt. De Hoge Raad komt in navolging van het gerechtshof Leeuwarden tot de conclusie dat belanghebbende de door haar verhuurde woningen niet per definitie afstoot na een vooraf ingecalculeerde gebruiksduur en dat de verkoop van deze woningen evenmin een onvermijdbare activiteit vormt. In het oordeel van het gerechtshof ligt, aldus de Hoge Raad, het oordeel besloten dat de verkoop van de huurwoningen op zichzelf staat en niet een noodzakelijk verlengstuk is geweest van de desbetreffende bedrijfsactiviteit van belanghebbende, te weten de verhuur van woningen. Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de btw die drukt op direct aan vrijgestelde verkopen van huurwoningen toerekenbare kosten, bijvoorbeeld makelaarskosten, niet aftrekbaar is.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat