De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) beoogt per 1 mei 2016 schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan. Zoals wij in november vorig jaar berichtten, is de handhaving van deze wet opgeschort tot 1 januari 2018. Daartoe werd besloten, omdat er sprake was van onzekerheid en onrust bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de gevolgen van de wet.

Op 1 juni 2017 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat deze opschorting zal worden verlengd tot 1 juli 2018. De verlenging is aangekondigd naar aanleiding van de aanbieding van het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’.

Kabinetsformatie aanleiding tot uitstel

In dat rapport wordt een aantal suggesties gegeven voor het vervolgtraject in het DBA-dossier. Hoe het verder zal gaan, is afhankelijk van keuzes die het nieuwe kabinet zal maken. Eerder had de staatssecretaris de Tweede Kamer toegezegd nog voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving.

Omdat het kabinet het belangrijk vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen, wordt de handhaving opgeschort tot 1 juli 2018.

Gevolgen niet-handhaving

De opschorting betekent nadrukkelijk niet dat de Wet DBA buiten werking is gesteld. Tot 1 juli 2018 zullen er echter geen handhavingsmaatregelen als boetes en naheffingsaanslagen worden opgelegd, behoudens in situaties van evidente kwaadwillendheid.

Het blijft van belang om als opdrachtgever met de opdrachtnemer te streven naar een overeenkomst die past in het kader van de regels van de Wet DBA. Voor verdere informatie over de gevolgen van deze wet in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co of met een van onze specialisten.