Op 18 oktober 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) zijn arrest gewezen in de zaak Volkswagen Financial Services (UK) Limited (C-153/17). Het HvJ oordeelde dat in het geval van een huurkoopovereenkomst de levering van een voertuig en het verstrekken van kredieten kunnen worden behandeld als afzonderlijke verstrekkingen voor btw-doeleinden. Hoewel VWFS bij de levering van voertuigen geen winst maakt, moet voor de btw-aftrek van VWFS rekening worden gehouden met een daadwerkelijke en niet-verwaarloosbare toewijzing van algemene kosten aan verstrekkingen die recht geven op btw-aftrek.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.