De huidige politieke situatie in Oekraïne heeft de laatste maanden tot verschillende maatregelen geleid vanuit zowel de EU als Rusland. Deze maatregelen, veelal in de vorm van handelsrestricties en kapitaalmarktbeperkingen, hebben een grote impact op veel Nederlandse bedrijven. Een verzwaring van het huidige sanctiepakket aan beide zijden is niet uitgesloten. KPMG Meijburg & Co kan u assisteren bij het zo veel mogelijk beperken van de negatieve impact van deze maatregelen.

Overzicht handelsrestricties en kapitaalmarktbelemmeringen tussen EU en Rusland

Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Europese Unie

 • Verbod op uitvoer van militaire goederen en goederen/technologieën voor tweeërlei gebruik aan aangewezen personen.
 • Kapitaalmarktbeperkingen voor aangewezen (Russische) financiële instellingen en bedrijven.
 • Verbod op verstrekking van diensten die verband houden met de exploratie en productie van olie.
 • Verbod op invoer van goederen/technologieën uit de Krim en Sebastopol.
 • Verbod op export van goederen/technologieën op het gebied van transport, telecommunicatie, energie en de exploitatie van olie, gas en minerale reserves naar de Krim en Sebastopol.

Rusland

 • Eenjarig invoerverbod op aangewezen agrarische producten en voedingsmiddelen uit de EU, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Noorwegen.

Steunmaatregelen Nederland

Naast Europese steunmaatregelen voor producenten van agrarische producten zijn door minister Kamp van Economische Zaken nationale overheidsmaatregelen aangekondigd om bedrijven die zijn getroffen te ondersteunen. Prioriteit hierbij is het beperken van negatieve effecten voor in de kern gezonde bedrijven en het voorkomen van langdurige schade aan bepaalde sectoren:

 • Werktijdverkorting
  Werkgevers die met een abrupte vermindering van de bedrijvigheid worden geconfronteerd (≥ 20%), kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van het verbod op werktijdverkorting.
 • Fiscale tegemoetkomingen
  De liquiditeitsruimte kan tijdelijk worden verbeterd door fiscale tegemoetkomingen, zoals het verlagen van voorlopige aanslagen en uitstel van betaling van belastingen.
 • Garantstelling werkkapitaal en reeds bestaande garantie- en borgstellingsregelingen
  Buiten de bestaande regelingen (Garantie ondernemingsfinanciering, Borgstelling MKB-kredieten, Garantstelling Landbouw en Garantstelling Landbouw Plus) verkent het kabinet momenteel met banken de mogelijkheden tot een tijdelijke invoering van een garantstelling voor werkkapitaal. Hiervoor is toestemming van de Europese Commissie vereist.

Hoe kan KPMG Meijburg & Co u van dienst zijn?

Onze specialisten assisteren uw bedrijf graag bij de fiscale tegemoetkomingen. Buiten het gebruik van de bovengenoemde fiscale tegemoetkomingen zien wij tevens andere manieren waarop de negatieve impact van de huidige maatregelen zo veel mogelijk kan worden beperkt:

 • Alternatieve afzetmarkten
  Advisering en fiscale begeleiding bij het betreden van alternatieve afzetmarkten en het optimaliseren van nieuwe bedrijfsstructuren.
 • BTW
  Voor de BTW (omzetbelasting) zijn liquiditeitsvoordelen te bereiken via een verzoek tot verrekening te betalen loonbelasting met terug te vragen BTW, verlegging van heffing bij invoer van goederen in Nederland, wijziging van het aangiftetijdvak en mogelijke vergoeding van rente op BTW-teruggaven.
 • Export controls
  Export controls zijn regels ten aanzien van de uitvoer van strategische goederen en leveringen aan aangewezen personen. Het niet voldoen aan deze regels kan zware consequenties hebben. Onze specialisten kunnen u assisteren met de opzet, implementatie en naleving van export controls en het beleid ten aanzien van handelsrestricties binnen uw onderneming.
 • Indeling van goederen voor douanedoeleinden
  KPMG Meijburg & Co kan naast controle op regelgeving uw onderneming ook assisteren bij de indeling van goederen voor export controls en douanedoeleinden.

Onze specialisten staan voor u klaar en denken graag met u mee over mogelijke oplossingen en fiscale alternatieven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met in de alert genoemde contactpersonen of met uw vaste contactpersoon binnen KPMG Meijburg & Co.

Klik hier om de alert te openen in pdf-formaat