Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2018;
  • Overige fiscale maatregelen 2018;
  • Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling;
  • Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling.

Door de demissionaire status van het kabinet bevat het beleidsarme pakket Belastingplan 2018 vrijwel uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan. De maatregelen uit het pakket Belastingplan 2018 vloeien voort uit jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat

Het Belastingplan 2018 op twee pagina’s