Fiscale maatregelen voor 2018

21 september 2017
Koets

Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2018;
  • Overige fiscale maatregelen 2018;
  • Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling;
  • Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling.

Door de demissionaire status van het kabinet bevat het beleidsarme pakket Belastingplan 2018 vrijwel uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan. De maatregelen uit het pakket Belastingplan 2018 vloeien voort uit jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.