Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2017;
  • Overige fiscale maatregelen 2017;
  • Fiscale vereenvoudigingswet 2017;
  • Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen;
  • Wet tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen;
  • Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

Dit jaar staan de voorgestelde fiscale maatregelen in het teken van vereenvoudiging en aanpak van fiscale constructies en belastingontwijking. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2017. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat

Het Belastingplan 2017 op twee pagina’s