Op 16 december 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief laten weten dat de vergoeding over het aanvullend Tier 1-kapitaal, ook als dat na 1 januari 2014 is uitgegeven, bij banken fiscaal aftrekbaar zal zijn.

Hybride vermogensinstrumenten (zogenoemd aanvullend Tier 1-kapitaal) met elementen van eigen vermogen en van schuld kunnen onder bepaalde voorwaarden en in beperkte mate tot het kernkapitaal worden gerekend. Hybride instrumenten worden nader onderscheiden op basis van hun innovatieve karakter, dat wil zeggen: of er wel of geen specifieke voorwaarden aan verbonden zijn die een stimulans vormen om vervroegd af te lossen. Aanvullend Tier 1-kapitaal dat is uitgegeven onder het huidige kapitaaleisenraamwerk wordt door Nederland voor belastingdoeleinden als vreemd vermogen gezien, waardoor de vergoeding fiscaal aftrekbaar is.

Vanaf 1 januari 2014 is de kapitaalvereistenverordening van toepassing, op basis waarvan aanvullend Tier 1-kapitaal dat na 1 januari 2014 wordt uitgegeven fiscaal niet langer als vreemd vermogen zou kunnen worden aangemerkt. Daardoor zou de rente die hiermee samenhangt dus niet meer aftrekbaar zijn. In zijn brief van 16 december heeft de staatssecretaris echter aangegeven dat de vergoeding over het aanvullend Tier 1-kapitaal, ook als dat na 1 januari 2014 is uitgegeven, bij de bank fiscaal aftrekbaar zal zijn en bij de ontvanger in de belastingheffing zal worden betrokken.

Wilt u meer informatie over de fiscale behandeling van aanvullend Tier 1-vermogen of over ontwikkelingen in de bancaire sector? Neemt u dan contact op met Niels Groothuizen of Michèle van der Zande.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat