Banken en Amerikaanse bedrijven houden mogelijk 30% FATCA-heffing in op bepaalde betalingen uit Amerikaanse bron. Dit kunt u voorkomen door bepaalde informatie door te geven en, indien dat nodig is, andere stappen te nemen om in overeenstemming te handelen met de verplichtingen die FATCA aan u of uw vennootschap oplegt.

De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (FATCA) is in 2010 door de Verenigde Staten ingevoerd. Dit gebeurde nadat bekend werd dat een aantal Amerikanen vermogen in het buitenland verborgen hield met als doel Amerikaanse belasting te ontwijken. Op 18 december 2013 heeft Nederland een Intergovernmental Agreement (IGA) met de Verenigde Staten gesloten. Als gevolg hiervan is FATCA ook in Nederland van toepassing. Op 22 januari 2015 heeft het Ministerie van Financiën een leidraad gepubliceerd waarin IGA nader wordt toegelicht. FATCA is in beginsel van toepassing op financiële instellingen, maar ook particulieren en hun vennootschappen krijgen mogelijk te maken met de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. 

FATCA voor particulieren

Financiële instellingen in de zin van de FATCA-wetgeving dienen bepaalde gegevens van bank- en beleggingsrekeningen op naam van Amerikaanse personen, zoals personen met de Amerikaanse nationaliteit en personen die als inwoner van de Verenigde Staten worden aangemerkt, te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. De Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de Verenigde Staten. Veel financiële instellingen zijn op dit moment hun klantenportefeuilles aan het nagaan om te controleren of zij Amerikaanse personen als klant hebben. Zij zullen u wellicht benaderen, of hebben u reeds benaderd, met vragen en u verzoeken bepaalde formulieren die in het kader van FATCA zijn opgesteld in te vullen.

Indien u in Nederland woont en de Amerikaanse nationaliteit hebt, kwalificeert u als Amerikaanse persoon, zelfs als u bijvoorbeeld tevens de Nederlandse nationaliteit hebt. Dit betekent dat de Amerikaanse overheid informatie over uw buitenlandse bank- en beleggingsrekeningen ontvangt van de Belastingdienst. De Amerikaanse autoriteiten zullen deze gegevens gebruiken om te controleren of u jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doet in de Verenigde Staten en of u uw buitenlandse rekeningen op de juiste wijze in uw aangifte vermeldt. Indien dit niet het geval is, kunnen de Verenigde Staten u een boete opleggen.

FATCA voor vennootschappen

Ook uw vennootschap zal wellicht door financiële instellingen worden benaderd met vragen over FATCA. In Nederland gevestigde entiteiten dienen te bepalen of zij kwalificeren als zogenoemde Foreign Financial Institution (FFI) of Non-Financial Foreign Entity (NFFE). Financiële instellingen dienen na te gaan of de houder van bankrekeningen of beleggingen als FFI of NFFE kwalificeert. Daarnaast zullen financiële instellingen in bepaalde gevallen willen weten of de aandeel-, certificaat- of participatiehouders van bepaalde entiteiten Amerikaanse personen zijn.

De begrippen FFI en NFFE zijn gedefinieerd in IGA en worden nader toegelicht in de in januari 2015 gepubliceerde leidraad. Daarin is bevestigd dat bepaalde beleggingsentiteiten, zoals vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi’s), per definitie kwalificeren als FFI. Ook vennootschappen zonder vbi-status worden onder omstandigheden aangemerkt als FFI.

Indien een entiteit als FFI wordt aangemerkt, dient deze zich te registreren op het FATCA-portaal van de Amerikaanse autoriteiten. Tijdens de registratie dient de FFI onder andere haar adres en gegevens van een contactpersoon te vermelden. Het is niet nodig dat de FFI tijdens de registratie haar aandeelhouders of belanghebbenden bekendmaakt. Indien de FFI echter belanghebbenden heeft die als Amerikaanse persoon worden aangemerkt, dient zij gegevens over betalingen aan deze persoon, zoals dividenduitkeringen, jaarlijks aan de Nederlandse belastingdienst te rapporteren.

Entiteiten die als FFI kwalificeren en zich niet registreren of, indien dit vereist is geen informatie rapporteren aan de Belastingdienst, lopen het risico dat 30% FATCA-heffing wordt ingehouden op bepaalde Amerikaanse broninkomsten en vermogenswinsten. Deze heffing komt bovenop de reguliere Amerikaanse bronheffing op bijvoorbeeld dividenden en rente-inkomsten.

Indien een entiteit als NFFE wordt aangemerkt, heeft deze geen registratie- en rapportageverplichtingen. Wel dienen bepaalde NFFE’s onder omstandigheden de identiteit van Amerikaanse belanghebbenden met een belang van 25% of meer aan financiële instellingen en de betalers van Amerikaanse broninkomsten door te geven.

Gevolgen voor familiestructuren

Vaak wordt in familiestructuren gemeenschappelijk belegd en geïnvesteerd. Dat kan op verschillende manieren: via normaal belaste vennootschappen, vbi’s of (al dan niet besloten) fondsen voor gemene rekening. In deze gevallen kan FATCA een rol gaan spelen en zou sprake kunnen zijn van een verplichting tot registratie bij de Amerikaanse autoriteiten.

Entiteiten waarvan de activa bestaan uit kasgeld of beleggingen met een (zeer) beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of participanten die behoren tot een familie, die zich niet presenteren als beleggingsentiteit en die geen kapitaal uit de markt hebben aangetrokken noch zullen aantrekken, kwalificeren niet als FFI. Deze uitzondering is niet van toepassing op onder andere vbi’s.

Naast het risico dat FFI’s die zich niet registreren te maken krijgen met FATCA-heffing, lopen zij de kans dat andere financiële instellingen, zoals de bank waar de FFI een bankrekening houdt, geen zaken meer willen doen en bijvoorbeeld weigeren nieuwe rekeningen te openen of zelfs bestaande rekeningen te sluiten. Ook entiteiten die niet in Amerikaanse effecten beleggen kunnen onder omstandigheden dus te maken krijgen met FATCA.

Voor meer informatie over FATCA en de mogelijke gevolgen die deze wet voor u heeft, kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co.