De Staatssecretaris van Financiën heeft op 23 oktober 2013 een door Policy Research Corporation en TNO opgestelde evaluatie van de autogerelateerde belastingen naar de Tweede Kamer gezonden. Sinds 2006 hanteert Nederland in steeds grotere mate uitstootafhankelijke fiscale prikkels binnen het stelsel van autobelastingen. Op basis van onder meer de Autobrief 1.0 uit 2011 en het Najaarsakkoord van 2013 zijn inmiddels de nodige stappen gezet om de autogerelateerde belastingen om te vormen tot een – in de visie van de overheid – meer logisch en meer samenhangend systeem.

Met de publicatie van een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 zoals gepubliceerd op 23 oktober 2014 is het fiscale ‘autolandschap’ tot en met 2016 verder ingekleurd. Voor de jaren daarna moeten (als onderdeel van de verwachte Belastingherziening 2017) de uitgangspunten nog nader worden ingevuld. Dit zal gebeuren in de Autobrief 2.0 die medio 2015 wordt verwacht. Bijgaand evaluatierapport kan hierbij (wellicht) een rol spelen of als richtsnoer gelden. Kern van het rapport is dat de marktverstoring dient te worden beperkt en de stabiliteit van de belastinginkomsten te worden vergroot, terwijl het systeem tegelijkertijd een evenwichtige stimulans moet bieden om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Klik hier om het evaluatierapport te openen (4 MB)