Modern times?

KPMG heeft in samenwerking met de European Family Business (EFB) onderzoek gedaan onder 1400 familiebedrijven uit 25 Europese landen.

Uit het onderzoek blijkt dat Familiebedrijven in Europa hun activiteiten in toenemende mate uitbreiden buiten de eigen landsgrenzen. Vooral andere Europese markten zijn bij de ondernemingen in trek. Buiten Europa richten de bedrijven hun aandacht met name op Azië en Noord-Amerika.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste bedrijven in hun streven naar verdere groei een aanzienlijk professionaliseringsslag hebben gemaakt. Veel bedrijven hebben hun ‘governance’ aanzienlijk verbeterd, zijn aan de slag gegaan met het ‘opvoeden’ van de familie en hebben talentvolle mensen van buiten aan zich weten te binden.

Ruim 80% van de onderzochte bedrijven geeft aan dat het succes van de onderneming valt of staat met goed ondernemingsbestuur. Voor familiebedrijven betekent dit in de praktijk dat zij zich met name toeleggen op het verder ontwikkelen van hun werknemers en dat zij zorgen voor een goede harmonie binnen de onderneming 

Nadere details en andere bevindingen, onder andere over de financiering, zijn terug te vinden in dit rapport.