KPMG heeft in samenwerking met de European Family Business (EFB) onderzoek gedaan onder 1400 familiebedrijven uit 25 Europese landen. 

Uit het halfjaarlijkse onderzoek blijkt dat Europese familiebedrijven minder vaak een bestuursvoorzitter van buiten zoeken. Toch neemt de inbreng van buitenstaanders in deze ondernemingen steeds verder toe. Familiebedrijven onderkennen met name het belang van de ervaring en de kennis die mensen van buiten hebben voor de continuïteit van de onderneming op de lange termijn. Daarnaast vinden zij dat buitenstaanders ertoe bijdragen om de bedrijfsvoering te professionaliseren en dat zij door hun aanwezigheid meer gelegenheid krijgen om zich te concentreren op de strategische vraagstukken van de onderneming.

Opvallend is verder dat het verkrijgen van financiering geen enkel punt van zorg is voor de onderzochte bedrijven. Ruim 80% van de ondernemingen geeft aan de afgelopen zes maanden geen problemen te hebben gehad om financiering te krijgen. Bijna 80% beschouwt de traditionele lening van de bank en aandelenkapitaal als de meest ideale vormen. Deze en nog andere bevindingen zijn hier terug te vinden.