"Het kabinet wil erfgenamen van familiebedrijven zwaarder belasten. De bestaande vrijstelling wordt wellicht volledig geschrapt. Daardoor kan de te betalen belasting oplopen van 3,4% nu tot 20% van de ondernemingswaarde bij kinderen en 36% bij kleinkinderen.

Dit schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Een eventueel voorstel komt pas na de zomer. Wiebes maakt met zijn plan een draai van 180 graden, na zestien jaar waarin de erven van een bedrijf steeds minder belasting hoefden te betalen. Onlangs zei premier Mark Rutte nog dat familiebedrijven de ruggengraat van de economie vormden.

Het voorstel is ook opmerkelijk omdat de Hoge Raad eind vorig jaar oordeelde dat deze erfgenamen niet bovenmatig bevoordeeld worden ten opzichte van andere erfgenamen, die meer belasting moeten betalen over bijvoorbeeld een portefeuille met aandelen. Zo kon de door Jan Kees de Jager per 2010 versoepelde regeling in stand blijven.

Volgens die regeling is er 1 mln vrijgesteld en geldt over de rest van de waarde een vrijstelling van 83% (was 75%). Over de resterende 17% wordt 20% belasting geheven, wat neerkomt op 3,4% over de waarde boven 1 mln. De betaling van dat bedrag kan, met rente, maximaal tien jaar worden uitgesteld.

Nu schrijft Wiebes aan de Kamer dat hij de uitspraak van Hoge Raad terzijde wil leggen. 'Ik heb het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.'

Xavier Auerbach van KPMG Meijburg vreest dat Wiebes het voorstel koppelt aan een betalingsregeling van tien jaar, net als voor de invoering van deze regeling in 1998 het geval was. Volgens Auerbach kan het voorstel de erfgenamen hard raken: 'Als de erfgenamen dat bedrag niet uit hun eigen vermogen kunnen betalen, moeten ze het bedrijf dividend laten uitkeren. Daar moeten ze dan ook nog eens 25% belasting over betalen.'"

Bron: Het Financieele Dagblad (30-04-2014)