In 2013 startten de EU en Japan onderhandelingen over het verbeteren van de economische en strategische samenwerking. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een economische partnerschapsovereenkomst (EPA) en een strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) die beide zijn ondertekend op 17 juli 2018. In november en december 2018 werd de EPA aangenomen door het Japanse Parlement (Diet) en het Europees Parlement. De EPA zal in werking treden op 1 februari 2019. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.