Dga’s die bij meerdere eigen bv’s een dienstbetrekking hebben en niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, zijn voor al die dienstbetrekkingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Als zij op die manier boven de maximumbijdrage uitkomen, krijgen zij een automatische teruggaaf voor het te veel betaalde, zo heeft staatssecretaris Weekers van Financiën laten weten.

Het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is € 50.853 in 2013. De maximumbijdrage voor dga’s die nietverzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen is 5,65% daarvan, oftewel € 2.873 per jaar. Als deze dga’s bij meerdere eigen bv’s een dienstbetrekking hebben, zijn zij voor iedere dienstbetrekking de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Het maximumbijdrageloon wordt daarbij afzonderlijk per dienstbetrekking toegepast. Als het totale loon van alle dienstbetrekkingen meer bedraagt dan het maximumbijdrageloon, wordt dus te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet afgedragen.

Automatische teruggaaf te veel betaalde bijdrageStaatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer nu laten weten dat dga’s in een dergelijke situatie automatisch een teruggaaf krijgen van wat boven het maximumbijdrageloon is afgedragen. De teruggaaf wordt in het algemeen uitbetaald in het derde kwartaal van het jaar volgend op dat waarin het loon is genoten.

Voorschot op teruggaaf of doorbetaaldloonregelingDga’s kunnen het tijdelijke liquiditeitsnadeel voorkomen door in de tweede helft van het jaar waarin zij het loon genieten een voorschot aan te vragen op de verwachte teruggaaf voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst zal dat voorschot zo veel mogelijk in het derde kwartaal van het desbetreffende jaar uitbetalen. Een andere oplossing is om de zogenoemde doorbetaaldloonregeling toe te passen. Eén bv betaalt dan het totale loon ook namens de andere bv’s en treedt als inhoudingsplichtige op. De andere bv’s zijn dan geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet meer verschuldigd.