Onlangs is bekend geworden dat het huidige systeem van g-rekeningen definitief niet wordt vervangen door een depotstelsel. Het depotstelsel was weliswaar al per 1 juli 2009 wettelijk geregeld, maar de invoering werd telkens uitgesteld door de Belastingdienst. Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het depotstelsel hangt samen met de uitgangspunten die staan vermeld in de Brede Agenda van de staatssecretaris van Financiën. Hierin is opgenomen dat de Belastingdienst zo veel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken.

Depotstelsel

Onder het depotstelsel zou de Belastingdienst op zijn naam depots (rekeningen) aanhouden bij banken. Inleners, aannemers en opdrachtgevers zouden ter vrijwaring van het risico van inleners- en ketenaansprakelijkheid op subrekeningen van dit depot bedragen kunnen storten. De depotbegunstigde (uitlener/onderaannemer) zou vervolgens kunnen beschikken over het tegoed van deze subrekening voor de voldoening van loonheffingen en omzetbelasting.

G-rekeningen blijven bestaan

Deze bekendmaking betekent dat het huidige stelsel van g-rekeningen blijft bestaan. In dit stelsel houdt de uitlener/onderaannemer op eigen naam een g-rekening aan bij een bank op basis van een driepartijenovereenkomst tussen de uitlener/onderaannemer, de bank en de Belastingdienst. Op deze g-rekening kunnen inleners, aannemers en opdrachtgevers bedragen storten ter vrijwaring van hun inleners- c.q. ketenaansprakelijkheid voor door de uitlener/onderaannemer niet betaalde loonheffing of omzetbelasting. Deze werkwijze wordt voortgezet, maar dit systeem zal volgens de Belastingdienst ‘toekomstbestendiger’ worden gemaakt. De mogelijkheid van rechtstreekse stortingen die reeds bestond bij de Belastingdienst als alternatief van de g-rekening, komt wel te vervallen. Verder zal het wetsvoorstel tot een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking treden. Ten slotte wordt de mogelijke uitbreiding voor het openen van een g-rekening door zelfstandigen niet verder verkend.

Het is nog onduidelijk vanaf welke datum de mogelijkheid van rechtstreekse stortingen komt te vervallen en welke toekomstbestendige maatregelen worden getroffen voor de g-rekeningen.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat