In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken, giften en
verstrekkingen aan personeel, waaronder privégebruik van auto’s. Dit memorandum gaat uit van de regels die gelden per december 2015 en die relevant zijn voor het belastingjaar 2015.
Dit memorandum is een handleiding bij de (suppletie)aangifte btw. Aan de hand van dit
memorandum en de gegeven voorbeelden kunt u beoordelen of en in hoeverre btw die ziet op giften, relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen in aftrek kan worden gebracht. En of er aan het einde van het (boek)jaar een correctie op de geclaimde btw aftrek moet plaatsvinden. Omdat de meeste regels zijn opgenomen in het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA), wordt de correctie aan het jaareinde ook wel aangeduid met de term ‘BUA-correctie’.

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan zo volledig mogelijk te zijn, sluiten wij niet uit dat
bepaalde specifiek voor uw onderneming relevante onderwerpen onbesproken zijn gebleven. Aarzel in dat geval niet ons te benaderen. Dat geldt uiteraard ook als u vragen heeft.

download BUA memorandum (1.47 MB)