Het Europese Hof van Justitie (“HvJ EU”) oordeelde op 12 juni 2014 dat door de Granton Advertising BV (“Granton”) verkochte kortingskaarten geen waardepapier of “ander handelspapier” vormen in de zin van de btw-vrijstelling. Tevens is het HvJ EU van mening dat retailers bij acceptatie van een dergelijke kortingskaart alleen btw hoeven te berekenen over het bedrag dat zij van de consument ontvangen voor geleverde goederen en diensten.

Casus

Granton verkoopt zogenoemde Grantoncards aan consumenten voor een prijs van € 15 tot € 25. De kaarten zijn overdraagbaar maar niet inwisselbaar voor geld of producten. Het betreft geen kaarten die een nominale waarde vertegenwoordigen. Grantoncards geven de houder een recht op korting bij aangesloten bedrijven, waaronder restaurants, bioscopen, hotels of sauna’s. Deze korting houdt in dat aangesloten bedrijven op vertoon van de kaart of door inlevering van een coupon een prijskorting verstrekken (bijvoorbeeld 20%) of twee eenheden aanbieden voor de prijs van een.

Om dergelijke prijskortingen te kunnen aanbieden, sluit Granton contracten af met retailers en detailhandelaren. Voor het geven van prijskortingen zijn deze aangesloten bedrijven echter geen vergoeding verschuldigd aan Granton. Tevens ontvangen zij geen compensatie van Granton voor het verlenen van de korting.

Het oordeel van het HvJ EU

Grantoncards kwalificeren volgens het HvJ EU niet als een waardepapier of “ander handelspapier” in de zin van de btw-vrijstelling. Tevens vormen de kaarten, ook al geven zij recht op prijskortingen, geen betaalinstrument in de zin van de Btw-richtlijn. Anders dan bij betalingen, overmakingen of cheques, leidt het gebruik van een Grantoncard niet tot een geldoverdracht.

Gevolgen

Het oordeel van het HvJ EU bevestigt de Nederlandse praktijk dat kortingskaarten die de houder het recht geven om goederen en diensten tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen niet het karakter hebben van een waardepapier in de zin van de btw-vrijstelling. Bovendien kunnen retailers op vertoon van de Grantoncard btw berekenen over het bedrag dat zij ontvangen voor geleverde goederen en diensten en niet over het volledige bedrag dat zij zonder acceptatie van de kortingskaart zouden ontvangen.

De verwijzende Nederlandse rechter zal verder moeten uitmaken hoe deze zaak wordt afgedaan nu de btw-vrijstelling niet van toepassing is. Volgens het Nederlandse Ministerie van Financiën is de verkoop van een kortingsbon (NB: anders dan een cadeaubon) btw-belast.

De adviseurs van KPMG Meijburg & Co hebben uitgebreide ervaring met de btw-behandeling van kortingskaarten en andere vouchers. Zij zijn u graag van dienst indien u vragen heeft over dit onderwerp.