Op 18 juli 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) uitspraak gedaan in de zaak PPG Holdings BV (C-26/12) over de aftrek van btw op kosten die een onderneming maakt met betrekking tot de uitvoering van – defined benefit - pensioenregelingen. Tevens heeft HvJ EU zich uitgesproken over de btw-behandeling van het beheer van het door ondernemingspensioenfondsen bijeengebracht pensioenvermogen.
 
Klik hier om het memorandum te openen in pfd-formaat