Indien bij een btw-ondernemer auto’s van de zaak ook voor privédoeleinden worden gebruikt, moet voor de btw een correctie worden gemaakt. Deze correctie wordt in de meeste situaties bepaald op 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Tegen deze correctiemethode bestaan verschillende technische bezwaren. Veel ondernemers hebben daarom over voorgaande jaren bezwaar aangetekend tegen de gemaakte correctie.

Als bezwaar is aangetekend tegen de aangegeven btw-correctie privégebruik auto over het jaar 2011 of 2012, hoeft dit volgens de Belastingdienst niet opnieuw te gebeuren bij de correctie over het jaar 2013. Dat jaar zal de Belastingdienst dan ambtshalve behandelen, aldus de goedkeuring op de website van de Belastingdienst. Naar wij begrijpen wordt met deze goedkeuring beoogd het aantal bezwaarschriften te reduceren.

Dit is een praktische regeling waar naar verwachting veel ondernemers gebruik van zullen maken. Wel merken wij op dat indien de Belastingdienst het jaar 2013 ambtshalve behandelt, het niet mogelijk is tegen de ambtshalve beslissing in bezwaar en beroep te gaan. In de volgende situaties adviseren wij daarom om wel op de reguliere wijze bezwaar te maken tegen de aangegeven btw-correctie privégebruik auto over het jaar 2013:

  1. Indien geen bezwaar is gemaakt tegen de correctie over het jaar 2011 of 2012. De goedkeuring is uitsluitend van toepassing wanneer bezwaar is gemaakt tegen de correctie over het jaar 2011 of 2012.
  2. Bij grote belangen en ingeval u geen enkel recht wilt prijsgeven. Door formeel bezwaar te maken blijft de mogelijkheid bestaan om in beroep te gaan bij de rechter. Dit is niet mogelijk bij een ambtshalve afhandeling.

Neemt u voor nadere informatie over het berekenen van en/of het bezwaar maken tegen de btw-correctie privégebruik auto gerust contact met ons op.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat