Op 27 juni 2016 heeft de Europese Raad een richtlijn aangenomen om de Europese
Btw-richtlijn te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om binnen de Europese Unie (hierna: EU) een geharmoniseerde btw-behandeling van vouchers te bereiken. Momenteel hebben vouchers nog een verschillende btw-behandeling binnen de EU. Aangezien deze nieuwe wetgeving van invloed kan zijn op uw EU-brede business, willen wij u graag op de hoogte brengen van deze wijziging en de mogelijke risico’s en kansen.

  • Onder de huidige wetgeving verschilt de btw-behandeling van vouchers per
    EU-lidstaat (bijvoorbeeld door het onderscheid tussen ‘single purpose vouchers’ (‘SPV’s’) en ‘multipurpose vouchers’ (‘MPV’s’)).
  • De begrippen en bijbehorende btw-behandelingen van SPV’s en MPV’s worden geharmoniseerd door definities op te nemen in de Europese Btw-richtlijn.
  • Deze nieuwe, geharmoniseerde definities van SPV’s en MPV’s betekent dat de
    btw-behandeling van vouchers in bepaalde EU-lidstaten zal veranderen.
  • Vouchers die momenteel bijvoorbeeld niet aan btw zijn onderworpen (omdat ze lokaal als MPV worden gezien) kunnen na ingang van de nieuwe wetgeving wél aan btw onderworpen worden (door de kwalificatie als SPV) en andersom.
  • Daarnaast kunnen vrijgestelde distributiediensten met betrekking tot vouchers als btw-belastbaar worden aangemerkt na de wijziging van de Btw-richtlijn.

Wij zijn van mening dat de wijziging van de Btw-richtlijn veel vragen oproept, omdat de nieuwe definities nog steeds ruimte bieden voor verschil in interpretatie. De wijziging lijkt niet van invloed te zijn op de btw-behandeling van kortingsvouchers.

De wijziging van de Btw-richtlijn dient uiterlijk per 1 januari 2019 in nationale wetgeving te zijn omgezet en zal van invloed zijn op vouchers uitgegeven na 31 december 2018. De
btw-behandeling van vouchers die zijn uitgegeven tot en met 31 december 2018 zal afhangen van de per EU-lidstaat geldende nationale wet- en regelgeving op het gebied van btw. Gezien de mogelijke impact van de wijzigingen raden wij aan om de voucher supply chain in uw onderneming onder de loep te nemen om zeker te zijn dat de huidige wetgeving op de juiste manier wordt toegepast en er geen (substantiële) btw-risico’s en/of -lekken bestaan.

Daarnaast raden wij aan om een ‘impact analysis quick scan’ uit te voeren om te zien wat het effect van de wijziging op uw onderneming is en om na te gaan welke risico’s en kansen zich kunnen voordoen. Meijburg & Co helpt u graag bij het uitvoeren van een dergelijke analyse of het (her)inrichten van uw voucher gerelateerde processen. Voor meer informatie over de wijziging en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde personen of uw gebruikelijke btw-contactpersoon bij Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat