Op 7 maart 2013 heeft het Europese Hof van Justitie (“HvJ EU”) in de zaak een uitspraak gedaan over de btw-behandeling van beleggingsadviezen verleend  aan (beheerders van) gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

1. Casus

GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH (“GfBk”) verleent adviesdiensten aan de beheerder van een Duits beleggingsfonds. De dienstverlening van GfBk bestaat uit het doen van aan- en verkoopaanbevelingen aan de beheerder van het beleggingsfonds. De fondsbeheerder voert de aanbevelingen van GfBk uit, voor zover de adviezen passen binnen de wettelijke- en beleggingsrestricties (mandaat) van het fonds. De fondsbeheerder neemt derhalve de beleggingsbeslissing en is jegens het fonds en de beleggers verantwoordelijk voor die beslissingen.

Het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vrijgesteld van btw. De vraag is of het verlenen van adviesdiensten met betrekking tot beleggingen aangemerkt kan worden als beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds omdat de uiteindelijke beleggingsbeslissing niet door de adviseur wordt genomen.

2. Het oordeel van het HvJ EU

Op 7 maart 2013 heeft het Europese Hof van Justitie (“HvJ EU”) in de zaak GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH (C-275/11) besloten dat beleggingsadvies een intrinsiek verband houdt met de eigen activiteiten van een (beheerder van een) beleggingsfonds. Daarom kunnen dergelijke adviesdiensten aan (beheerder van een) beleggingsfonds delen in de vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

3. Gevolgen

Met het arrest van het HvJ EU is nu duidelijkheid gekomen over de btw behandeling van adviesdiensten over beleggingen aan een (beheerder van een) beleggingsfonds. Uit het arrest blijkt tevens dat er wellicht meer diensten onder het begrip “beheer” kunnen vallen en dus ook btw-vrijgesteld kunnen zijn.

4. Wat te doen?

Hebt u in het verleden btw in rekening gebracht over adviesdiensten verleend aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen dan verandert uw btw positie. Wij raden u aan de financiële gevolgen van deze wijziging in kaart te brengen en zonodig uw btw bepalingen in uw overeenkomsten en algemene voorwaarden aan te passen. Met een goede btw bepaling kunt u de eventueel nadelige gevolgen van wijzigingen in wetgeving, jurisprudentie of beleid zo veel mogelijk beperken. Daarnaast is het raadzaam om uw overige dienstverlening aan (beheerders van) gemeenschappelijke beleggingsfondsen tegen het licht te houden om te voorkomen dat ten onrechte btw in rekening wordt gebracht. Alle bezwaarschriften die op basis van GfBk reeds ingediende zijn kunnen nu afgehandeld worden.

Uiteraard kunnen de adviseurs van de Indirect Tax Financial Services Group van KPMG Meijburg & Co u van dienst zijn bij het in kaart brengen van alle btw-gevolgen, het opstellen van bezwaarschriften en het aanscherpen van btw bepalingen. Zij kunnen u ook adviseren hoe u kunt omgaan met en anticiperen op wijzigingen in btw regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zij hebben daar uitgebreide ervaring mee. Neemt u gerust contact op met een van hen of uw gebruikelijke adviseur.