Het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft recent medegedeeld dat de nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao naar verwachting vanaf 1 januari 2016 zal gaan gelden. Het rijkswetsvoorstel daartoe is momenteel nog aanhangig bij de Tweede Kamer en behoeft na de behandeling en goedkeuring aldaar ook nog goedkeuring van de Eerste Kamer.

Vooruitlopend op deze regeling heeft Nederland – net als in eerdere jaren – aan Curaçao toegezegd dat het in 2015 niet de bepaling in de Nederlandse vennootschapsbelasting toe zal passen om belasting te heffen over dividenden en winsten behaald met de overdracht van aandelen. Deze bepaling zou anders van toepassing kunnen zijn wanneer sprake is van een niet tot een ondernemingsvermogen behorend aanmerkelijkbelangpakket en een van de voornaamste doelen het ontgaan van inkomsten- of dividendbelasting bij een ander is. Dit betreft onder omstandigheden met name Curaçaose passieve houdstermaatschappijen met een belang van 5% of meer in een Nederlandse dochtermaatschappij.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, zijn onze adviseurs u vanzelfsprekend graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat