Belastingplan 2019: inkomsten- en vennootschapsbelasting

18 september 2018

Binnenhof

Inperking voorwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting en box 2

Momenteel is een verlies in de vennootschapsbelasting en box 2 verrekenbaar met de winst c.q. het inkomen van het voorafgaande jaar (‘carry-back’) of de negen jaren daarna (‘carry-forward’). De carry-forwardtermijn wordt beperkt tot zes jaar. Dit zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in boekjaren die aanvangen in het kalenderjaar 2019 (voor de vennootschapsbelasting) en verliezen geleden met ingang van 2019 (voor box 2). Eerdere verliezen blijven negen jaar verrekenbaar. Omdat ‘oude’ verliezen uit 2017 en 2018 daardoor langer verrekenbaar kunnen zijn dan verliezen uit 2019 en 2020, is begunstigend overgangsrecht voorgesteld. Daarin is bepaald dat het verlies uit 2019 eerder wordt verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018 en het verlies uit 2020 eerder wordt verrekend dan een verlies over 2018.

Verlaging energie-investeringsaftrek van 54,5% naar 45%

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt met ingang van 1 januari 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%. De maatregel vloeit voort uit de evaluatie van de EIA voor de periode 2012-2017. Naar aanleiding van de positieve resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling in ieder geval tot 1 januari 2024 continueren. Een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was wel om het aftrekpercentage te verlagen. Een andere suggestie uit dit rapport wordt ook overgenomen, namelijk om voortaan de minister van Economische Zaken en Klimaat de investeringen te laten aanwijzen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie (Energielijst) en niet langer de minister van Financiën.

Voortzetting milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen

Voorgesteld wordt om net als de EIA ook de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) te continueren tot 1 januari 2024. Zonder wetswijziging zouden deze maatregelen automatisch per 1 januari 2019 komen te vervallen.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.