Reparatie BOF voor indirecte belangen onder de 5%

De Hoge Raad heeft op 22 april 2016 beslist dat een indirect belang onder de 5% in een actieve vennootschap kan kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet (BOF). Het kabinet repareert deze - in haar ogen - onbedoelde verruiming van de BOF. Indirecte belangen vallen als zodanig niet meer onder de BOF en ook niet onder de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. Wel blijft de mogelijkheid van toerekening van bezittingen en schulden van directe en indirecte belangen van 5% of meer of van zogenoemde verwaterde belangen in stand. De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016.

Aanslagtermijn schenkbelasting na schenking ten behoeve van eigen woning verruimd

Op grond van het Belastingplan 2016 mogen vanaf 1 januari 2017 belastingplichtigen van 18 tot 40 jaar een vrijgestelde schenking ten behoeve van hun eigen woning van € 100.000 ontvangen (zie het onderdeel Andere fiscale ontwikkelingen). Deze schenking mag over drie jaar worden gespreid. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede jaar na het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan worden gebruikt voor de eigen woning. In de praktijk blijkt dat vaak pas na drie jaar is te controleren of de schenking juist is gebruikt, terwijl de termijn voor het opleggen van een aanslag schenkbelasting drie jaar is. Aangezien deze termijn dan te kort kan zijn, is nu voorgesteld om de aanslagtermijn bij een schenking ten behoeve van de eigen woning te verlengen naar vijf jaar.