De nieuwe regels onder de Intra Corporate Transfer (ICT) richtlijn hoeven niet te worden toegepast op Japanners. In principe kan een aanvrager van een verblijfsvergunning in Nederland niet kiezen tussen bestaande nationale regelingen en de ICT-regeling. Indien men onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, dan kan alleen een ICT-vergunning worden aangevraagd. Een uitzondering op deze regel is nu gemaakt voor Japanners. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft namelijk vastgesteld dat zij op grond van het Nederlands-Japans Vriendschapsverdrag er voor kunnen kiezen om een nationale verblijfsvergunning aan te vragen, zelfs wanneer ze strikt genomen wel onder de reikwijdte van ICT-richtlijn vallen.

Dit betekent dat wanneer u Japanse werknemers heeft die van buiten de EU binnen concernverband worden overgeplaatst naar de Nederlandse entiteit u de keuze heeft om hiervoor een ICT-vergunning of bijvoorbeeld een kennismigrantenvergunning aan te vragen.

In november 2016 hebben wij bericht over de implementatie van Richtlijn 2014/66/EU. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de EU-lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-EU burgers in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel bekend als intra-corporate transfer (ICT).

Voor onze eerdere berichtgeving over de ICT-richtlijn verwijzen we u naar: https://www.meijburg.nl/nieuws/invoering-van-de-europese-intra-corporate-transfer-ict-vergunning

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp dan is ons immigratieteam u uiteraard graag van dienst.