Voor de vennootschapsbelasting zijn kosten die verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming die onder de deelnemingsvrijstelling valt niet aftrekbaar. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad richtlijnen gegeven aan de hand waarvan moet worden bepaald of sprake is van kosten die verband houden met de aan- of verkoop van deelnemingen. Ook geeft de Hoge Raad aan hoe deze kosten fiscaal moeten worden verwerkt. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.