Op 18 december 2014 heeft de Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer aangekondigd de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (hierna: BGL) tot nader order uit te stellen.

Het wetsvoorstel BGL moet de Verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR) vervangen. De VAR is een door de Belastingdienst afgegeven beschikking met als doel duidelijkheid te verschaffen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Met de BGL krijgt – anders dan bij de VAR – ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid bij de vaststelling van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht.

De bedoeling was om het wetsvoorstel BGL in de loop van 2015 in te voeren. Aan het kabinet is gevraagd om alternatieven voor de BGL te onderzoeken. Het verzoek aan het kabinet is om daarbij in te gaan op de kritiek van de zzp-organisaties dat malafide opdrachtgevers de BGL gaan mijden. Daarnaast dient het kabinet te onderzoeken hoe een ogenschijnlijk generieke webmodule kan tegemoetkomen aan verschillen in typen schijnzelfstandigheid in verschillende sectoren.

De Belastingdienst heeft medegedeeld dat de VAR afgegeven voor 2014 vooralsnog ook voor 2015 blijft gelden. Dit geldt alleen als de VAR-werkzaamheden in 2015 hetzelfde zijn als in 2014 en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden worden gedaan.