Eerder berichtten wij u dat de Hoge Raad op 22 april 2016 heeft beslist dat een indirect belang onder de 5% in een actieve vennootschap kan kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet (BOF).

Op 1 juli 2016 is het persbericht naar buiten gebracht dat het kabinet deze - in haar ogen - onbedoelde verruiming van de BOF komende Prinsjesdag zal repareren door indiening van een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel regelt dat indirecte belangen als zodanig niet meer onder de BOF vallen en ook niet onder de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. Wel blijft de mogelijkheid van toerekening van bezittingen en schulden van directe en indirecte belangen van 5% of meer of van zogenoemde verwaterde belangen in stand.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de wijziging met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016. Graag verwijzen wij u naar het persbericht op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/30/kabinet-repareert-bedrijfsopvolgingsregeling-na-arrest-hoge-raad