Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer op 28 juni 2017 bericht dat de vernietiging van het centrale bestand met ANPR-camerabeelden op 4 mei 2017 is afgerond. ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’. De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 in een drietal zaken geoordeeld dat de Belastingdienst voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden.

Naar aanleiding hiervan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 16 maart 2017 de Belastingdienst verzocht de ANPR-camerabeelden alsnog direct en onomkeerbaar uit de bestanden te verwijderen en te vernietigen en haar hierover te informeren. De beelden zijn vernietigd inclusief de bij de beelden horende metadata (gegevens over de beelden, zoals datum, tijd, plaats).

Toekomstig gebruik

Hoewel de arresten van de Hoge Raad niet zien op de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting op zware motorvoertuigen (BZM) zijn zij voor de Belastingdienst wel aanleiding om de verwerkingstijd en de periode waarin de vernietiging van de fiscaal niet-relevante camerabeelden plaatsvindt voor de MRB en de BZM opnieuw te beoordelen en die processen te gaan versnellen. Naar de huidige inzichten zou de Belastingdienst binnenkort na aanpassing van die processen voor de MRB en de BZM weer gebruik gaan maken van ANPR-camerabeelden. Hierover treedt de Belastingdienst in overleg met de AP.

Voor het gebruik van ANPR-camerabeelden in de sfeer van de bijtelling in de inkomsten- en loonbelasting wordt bekeken op welke wijze die wettelijke grondslag het best vorm kan krijgen.