Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat hij voornemens is de btw-vrijstelling voor sport uit te breiden, maar dit voornemen voorlopig nog niet in daden omgezet. Onduidelijk is wanneer dat wel gebeurt.

Uitstel van de vrijstelling is goed nieuws voor de sportsector. Sportinstellingen en investeerders in sportcomplexen zoals gemeenten kunnen nu vaak btw aftrekken op sportvoorzieningen, bijvoorbeeld sportvelden en kleedkamers. Daartegenover staat veelal een relatief lage btw-druk van (voorlopig nog) 6%. Sportverenigingen hebben zelf geen recht op btw-aftrek, maar profiteren van het 6%-tarief als hun door gemeenten of investeerders gelegenheid wordt geboden tot sportbeoefening.

Achtergrond en aanbeveling

In Nederland is alleen het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan verenigingsleden vrijgesteld van btw. Voor het overige geldt geen vrijstelling en deze prestaties vallen derhalve voorlopig nog onder het 6%-tarief. Lidstaat Nederland moet zijn btw-wetgeving afstemmen op de Europese btw-richtlijn. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 echter beslist dat de daarin opgenomen btw-vrijstelling zich ook uitstrekt tot het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan anderen dan verenigingsleden. Het betreft de uitspraak van 19 december 2013 in zaak C-495/12 (The Bridport and West Dorset Golf Club). Invoering van een btw-vrijstelling betekent voor de Nederlandse sportsector en investeerders in sportcomplexen zoals gemeenten een flinke ommekeer. Door de werking van het huidige 6%-tarief in combinatie met het recht op aftrek van btw op kosten en investeringen is nu sprake van een relatief lage btw-last, die in veel gevallen zal oplopen zodra een vrijstelling wordt geïntroduceerd. Wij bevelen belanghebbenden aan om zich tijdig voor te bereiden op de introductie van deze vrijstelling en de daarmee gepaard gaande budgettaire gevolgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Zijlstra of met uw eigen btw-adviseur binnen Meijburg & Co.

Klik hier om de brief van staatssecretaris Wiebes te downloaden