30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort naar 5 jaar

20 april 2018
Mensen met koffer

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is. Op basis van deze faciliteit kan grofweg 30% van het loon onbelast worden vergoed door de werkgever. Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar.

Van groot belang is dat deze wijziging ook van toepassing is op werknemers die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze werknemers wordt de toekenningsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 5 jaar. 

Het is derhalve noodzakelijk om voor alle werknemers die momenteel gebruikmaken van de 30%-regeling de resterende looptijd met ingang van 1 januari 2019 opnieuw te bepalen. 

Onder de 30%-regeling kan de keuze gemaakt worden voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat de werknemer voor de belastingheffing in Box 2 en Box 3 wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en slechts voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap in de heffing van Box 2 en slechts voor inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken in de heffing van Box 3 wordt betrokken. 

Vanwege de verkorting van de toekenningsduur van de 30%-regeling wordt ook de periode waarin de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht kan worden gemaakt teruggebracht van 8 naar 5 jaar. 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.