Van groot belang is dat deze wijziging ook van toepassing is op werknemers die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze werknemers wordt de toekenningsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 5 jaar. 

Het is derhalve noodzakelijk om voor alle werknemers die momenteel gebruikmaken van de 30%-regeling de resterende looptijd met ingang van 1 januari 2019 opnieuw te bepalen. 

Onder de 30%-regeling kan de keuze gemaakt worden voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat de werknemer voor de belastingheffing in Box 2 en Box 3 wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en slechts voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap in de heffing van Box 2 en slechts voor inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken in de heffing van Box 3 wordt betrokken. 

Vanwege de verkorting van de toekenningsduur van de 30%-regeling wordt ook de periode waarin de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht kan worden gemaakt teruggebracht van 8 naar 5 jaar. 

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat