Scheepvaart en offshore

De balans opmaken: het BEPS Action Plan in relatie tot het concept “control over risk”

Lees verder

Factsheet: Dutch tonnage tax regime

Lees verder

Tax Update Shipping & Offshore - Februari 2020

Beste lezer,

Dit is de eerste editie in 2020 van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector.
 

Lees verder

Shipping en offshore

Shipping en offshore is een veelzijdige sector. Op belastinggebied kenmerkt deze markt zich door diverse regelingen. De meest bekende hiervan zijn het tonnageregime en de afdrachtvermindering voor zeevarenden. Ook zijn er specifieke regels, bijvoorbeeld over werkzaamheden buitengaats. U kunt als ondernemer in deze sector gemakkelijk verdwalen in deze complexe regelgeving.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.