Pensioenen

Btw-besluit bijzonder overheidstoezicht bij beleggingsfondsen

De staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris) heeft op 1 april 2019 het Besluit bijzonder overheidstoezicht gepubliceerd, dat in werking is getreden per 2 april 2019.

Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – maart 2019

Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang zijn voor familiebedrijven. 

Lees verder

Belastingdienst komt met handreiking interpretatie begrip ‘regeling voor vervroegde uittreding’

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 28 december 2018 een handreiking over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) uitgebracht, naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad.

Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2018

Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang zijn voor familiebedrijven. 

Lees verder

Andere fiscale ontwikkelingen 2019

Er staan nog enkele andere (fiscale) ontwikkelingen op stapel, die geen onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2019. Hierna behandelen wij een aantal daarvan kort.

Lees verder

Beoordeling RVU aan de hand van objectieve maatstaven

Op vrijdag 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de vraag of een vertrekregeling als regeling voor vervroegde uittreding (hierna: RVU) is te beschouwen.

Lees verder

Fiscale Zaken voor Ondernemers, nummer 26

Dit is het nieuwe nummer van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Ondernemers. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang zijn voor in Nederland opererende ondernemers.

Lees verder

Pensioenen en fiscaal advies

Uit onderzoek is gebleken dat een goede pensioenregeling een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden is. Maar er komt allerlei complexe en afwijkende wet- en regelgeving bij kijken. Daardoor zijn er voor alle partijen (werknemers, werkgevers en pensioenfondsen of uitvoeringsorganisaties) fiscale uitdagingen. 

Lees verder

Fiscale aspecten regeerakkoord 10 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 hebben de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie, als resultaat van de gevoerde coalitiebesprekingen, het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.