Financial Services

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.

Lees verder

FS Tax Newsletter | August 2020

In this edition of the FS Tax newsletter we discuss two important judgments by the Court of Justice of the European Union in VAT cases: firstly, in the A Oy case, the Court established that co-location services do not constitute the leasing of or service attributable to immovable property. Secondly, in the BlackRock case, the Court confirmed that the provision of a single management service is not partially VAT-exempt.

Lees verder

Bevestiging HvJ in BlackRock zaak: één beheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld

Op 2 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak BlackRock Investment Management (UK) Limited (C-231/19). Het HvJ komt tot het oordeel dat één enkele fondsbeheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld kan zijn. De uitkomst van dit arrest is niet alleen van belang voor belastingplichtigen die zich bezighouden met beleggingsfondsen, maar ook voor aanbieders en afnemers van andere soorten samengestelde prestaties.

Lees verder

HvJ in Dong Yang-zaak: dochtermaatschappij mogelijk toch vaste inrichting voor btw

Op 7 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Dong Yang Electronics (C-547/18). Hierin gaat het over de vraag of een dochtervennootschap voor de btw een vaste inrichting kan vormen en zo ja, hoe de dienstverlener moet vaststellen of hij zijn diensten aan de moedermaatschappij of aan de vaste inrichting verricht.

Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank voldoende aannemelijk is gemaakt.

Lees verder

A-G HvJ in btw-zaak BlackRock: één enkele fondsbeheerdienst in principe niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld

Op 11 maart 2020 heeft advocaat-generaal (‘A-G’) Pikamäe van het Hof van Justitie van de Europese Unie conclusie genomen in de zaak BlackRock Investment Management (UK) Limited (C-231/19). De A-G concludeert dat één enkele dienst in principe slechts één btw-behandeling kan hebben en dat de fondsbeheervrijstelling niet van toepassing is op de door BlackRock ingekochte dienst.

Lees verder

A-G HvJ in btw-zaak Dong Yang: dochter niet zomaar vaste inrichting van moeder

Op 14 november 2019 heeft Advocaat-Generaal (‘A-G’) Kokott conclusie genomen in de zaak Dong Yang Electronics (C-547/18). 

Lees verder

Btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting? Skandia 2.0

Op 30 oktober 2019 is bekendgemaakt dat de Zweedse hoogste rechter aan het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) de vraag heeft gesteld of de dienstverlening door een Deens hoofdhuis aan zijn vaste inrichting in Zweden belast is met Zweedse btw. De zaak betreft in feite een vervolg op het HvJ-arrest Skandia America Corporation uit 2014 (nr. C-7/13) en is in zekere zin een spiegelbeeld daarvan. 

Lees verder

HvJ: overdracht van vordering uit juridische procedure is onderworpen aan btw

Op 17 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Paulo Nascimento Consulting (nr. C-692/17). Deze zaak gaat over de btw-behandeling van de overdracht van een vordering die in een juridische procedure was komen vast te staan. 

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.