Financial Services

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.

Lees verder

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.

Lees verder

FS Tax Newsletter | December 2020

With the end of the year less than a month away and the Christmas holidays fast approaching you are probably busy wrapping things up and setting goals for next year. This last FS Tax Newsletter for the year 2020 briefly summarizes the relevant tax developments of the last few months.

Lees verder

Dutch Supreme Court decision on Dutch withholding tax on dividends paid to foreign investment funds

The Supreme Court ruled that its earlier judgments from 2013 and 2015 were an incorrect interpretation of EU law and that foreign investment funds should be entitled to a refund of the Dutch dividend withholding tax paid if certain conditions are met. These conditions are however very difficult to meet.

Lees verder

Nieuwe vragen aan HvJ: op weg naar een ruimer vaste inrichting-begrip voor de btw?

Recent heeft de Roemeense rechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het vaste inrichting-begrip voor de btw in de zaak Berlin Chemie (C-333/20). Deze zaak laat wederom zien dat het vaste inrichting-begrip voor de btw in ontwikkeling is.

Lees verder

FS Tax Newsletter | Oktober 2020

This Budget Day 2020 special issue of our Financial Services Tax Newsletter includes the relevant measures of the 2021 Tax Plan for the FS sector. This issue also addresses other recent tax measures and developments: the Opinions issued by the Dutch Advocate General in two cases on the Dutch VAT treatment of the management of individual assets via investment profiles, a draft bill on the functioning of Dutch pension plans that has been presented to the Lower House of Parliament and the internet consultation on the Introduction of a conditional withholding tax on dividends. 

Lees verder

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.

Lees verder

FS Tax Newsletter | August 2020

In this edition of the FS Tax newsletter we discuss two important judgments by the Court of Justice of the European Union in VAT cases: firstly, in the A Oy case, the Court established that co-location services do not constitute the leasing of or service attributable to immovable property. Secondly, in the BlackRock case, the Court confirmed that the provision of a single management service is not partially VAT-exempt.

Lees verder

Bevestiging HvJ in BlackRock zaak: één beheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld

Op 2 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak BlackRock Investment Management (UK) Limited (C-231/19). Het HvJ komt tot het oordeel dat één enkele fondsbeheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld kan zijn. De uitkomst van dit arrest is niet alleen van belang voor belastingplichtigen die zich bezighouden met beleggingsfondsen, maar ook voor aanbieders en afnemers van andere soorten samengestelde prestaties.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.