Financial Services

HvJ: overdracht van vordering uit juridische procedure is onderworpen aan btw

Op 17 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Paulo Nascimento Consulting (nr. C-692/17). Deze zaak gaat over de btw-behandeling van de overdracht van een vordering die in een juridische procedure was komen vast te staan. Het HvJ besluit dat een dergelijke overdracht btw-belast is. In de Nederlandse praktijk wordt de overdracht van schuldvorderingen veelal als niet-economische activiteit gezien. Het lijkt erop dat het HvJ hier nu een nuancering op aanbrengt. Echter, alvorens tot die conclusie te komen is het van belang om de feiten uit deze zaak in ogenschouw te nemen.

Lees verder

Financial Services en fiscaal advies

Van oudsher neemt Meijburg & Co een sterke positie in als fiscaal adviseur van een groot aantal financiële instellingen in binnen- en buitenland. Hierdoor hebben onze adviseurs ruime ervaring met de fiscale aspecten die bij financiële instellingen aan de orde kunnen komen.

Lees verder

Geen btw-betalingsverkeervrijstelling voor diensten in verband met exploitatie geldautomaat

Op 3 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) in de zaak Cardpoint GmbH (nr. C-42/18) uitspraak gedaan over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor betalingsverkeer. Het HvJ oordeelt dat dienstverlening in verband met de exploitatie van geldautomaten, zoals aan de orde in deze zaak, niet in aanmerking komt voor de btw-vrijstelling voor betalingsverkeer.

Lees verder

Mogelijk btw over schadevergoeding bij voortijdige ontbinding leaseovereenkomst

Op 3 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak UniCredit Leasing EAD (nr. C-242/18).

Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over doorstroomvennootschappen

Wij behandelen de belangrijkste punten uit de brief, onderverdeeld in de gevolgen voor de Nederlandse nationale bepalingen, de rulingpraktijk en de Nederlandse verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Lees verder

FS Tax Newsletter | April 2019

The first quarter of 2019 has come to an end and we are presenting our second FS Tax Newsletter for this year. In this newsletter, we have summarized the most recent tax-related developments in the FS sector for you.

Lees verder

Btw-besluit bijzonder overheidstoezicht bij beleggingsfondsen

De staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris) heeft op 1 april 2019 het Besluit bijzonder overheidstoezicht gepubliceerd, dat in werking is getreden per 2 april 2019.

Lees verder

Start internetconsultatie introductie renteaftrekbeperking (minimumkapitaalregel) voor banken en verzekeraars

Op 18 maart 2019 is door de Nederlandse regering een internetconsultatie gestart die belangstellenden in de gelegenheid stelt om hun reactie te geven op het conceptwetsvoorstel dat de minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars introduceert.

Lees verder

FS Tax Newsletter issue 37 | February, 2019

In this first FS Tax Newsletter for 2019 we will summarize the most important tax developments of the last two months and will inform you about the upcoming FATCA and CRS reporting deadlines.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.