Financial Services

FS Tax Newsletter | April 2021

Now that the winter has ended and the weather is slowly getting better, we are issuing our second FS Tax Newsletter for 2021. In this issue we summarize relevant developments that took place during February and March of this year.

Lees verder

HvJ Q-GmbH: licentie gebruik verzekeringsproduct en eventuele bijkomende bemiddeling btw-belast

Dit oordeel zou druk kunnen zetten op de Nederlandse praktijk waarbij een samenstel van bemiddeling en andere nauw met verzekering samenhangende prestaties die als één dienst worden verricht volledig als btw-vrijgesteld worden aangemerkt.

Lees verder

HvJ Danske Bank: btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting vanwege fiscale eenheid btw

Het Danske Bank-arrest wijkt af van de Nederlandse praktijk. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de btw-behandeling van dienstverlening binnen concerns, in het bijzonder als sprake is van een beperkt recht op aftrek van btw.

Lees verder

Besparingskansen woningcorporaties bij lagere WOZ-waarde

De gemeente waardeert uw vastgoed modelmatig: ook voor woningcorporaties. Een kleine onjuistheid in dit rekenmodel kan financieel nadelige gevolgen hebben. Vooral voor woningcorporaties loopt dit al snel flink in de papieren. Onze collega Chris Oude Lohuis pleit daarom in zijn blog voor een gedegen check van uw WOZ-aanslag. Tevens beargumenteert hij waarom woningcorporaties mogelijk minder profiteren van een opgaande woningmarkt.

Lees verder

WOZ-waardeontwikkeling tijdens de coronacrisis

De WOZ-waarde van belastingobjecten wordt voor 2021 in vastgesteld op basis van de feitelijke toestand en waarde van 1 januari 2020. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de toezichthoudende Waarderingskamer zijn duidelijk: per 1 januari 2020 was er nog géén sprake van invloed op de waardeontwikkeling ten gevolge van coronacrisis. In algemene zin kan dit argument juist zijn, maar voor bepaalde specifieke branches ligt dit ons inziens anders.

Lees verder

FS Tax Newsletter | February 2021

We hope you had a great start to 2021. After wrapping up the first month of the year, in this edition of the Financial Services Tax Newsletter we would like to summarize the relevant developments that took place in December 2020 and January 2021.

Lees verder

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.

Lees verder

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.

Lees verder

FS Tax Newsletter | December 2020

With the end of the year less than a month away and the Christmas holidays fast approaching you are probably busy wrapping things up and setting goals for next year. This last FS Tax Newsletter for the year 2020 briefly summarizes the relevant tax developments of the last few months.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.