Familie en Bedrijf

Eindejaarstips 2021 voor Familie & Bedrijf

Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Wij hebben voor u een aantal tips gebundeld op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2022 actie zou moeten ondernemen.

Lees verder

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ruimere uitleg is gegeven van ‘bijzonder overheidstoezicht’ dan in het eerdere besluit werd gehanteerd.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: strategische aandachtspunten

Eigenaar of werkzaam binnen een familiebedrijf? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met de vraag: wie neemt het bedrijf over? Uit statistieken blijkt dat deze vraag niet te lichtvaardig mag worden opgevat. Slechts één op de drie familiebedrijven overleeft de overdracht van oprichters naar kinderen. Het is dus belangrijk om uw opvolging goed voor te bereiden. En dan kunt u niet om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) heen.

Lees verder

Hoofdlijnen Belastingplan 2022 voor Familie & Bedrijf op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van twee pagina’s gemaakt van de maatregelen en enkele andere (fiscale) ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder

Global Family Business Survey 2022

Uw mening over de onderwerpen die familiebedrijven bezighouden telt! En daarom organiseren wij in samenwerking met KPMG en onze internationale partner STEP, een wereldwijd onderzoek naar de trends en ontwikkelingen die spelen binnen het familiebedrijf. Lees meer over het Global Family Business Survey en deel, en verkrijg, waardevolle inzichten om uw familiebedrijf te versterken.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: de voortzettingseis

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt voor familiebedrijven interessante fiscale voordelen. Maar er zijn ook voorwaarden. Zo mag het familiebedrijf, volgens de voortzettingseis, gedurende vijf jaar niet verkocht of veranderd worden. Hoe nauw luistert deze eis? En hoe gaat u hier strategisch mee om? BOR-specialist Maarten Merkus legt uit.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: huwelijkse voorwaarden

Om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) efficiënt toe te kunnen passen moet u zakelijk rekening houden met bepaalde voorwaarden en regels. Privé zijn er echter ook belangrijke aandachtspunten. Meijburg director Charlotte Zandvoort legt uit hoe u optimaal uw huwelijkse voorwaarden moet vormgeven gelet op de BOR.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: de bezitseis

Om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toe te kunnen passen moet uw bedrijf, voor de bezitseis, minimaal vijf jaar bestaan. Check? Helaas. Ook aan deze voorwaarde zitten haken en ogen, en een klein detail kan financieel grote gevolgen hebben. Partner Robbert van Kooten legt uit hoe u zich kunt voorbereiden.

Lees verder

Cumulatief preferente aandelen structuur

De overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie is een proces met veel haken en ogen. In dit proces komen ook de financiële en fiscale consequenties in beeld. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is dan een voor de hand liggende fiscale regeling. De realiteit is echter dat deze niet altijd past. In dat geval kan een cumpref structuur interessant zijn.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.