Familie en Bedrijf

Opvolgingsstrategie voor het familiebedrijf

Opvolging en de overdracht van aandelen zijn voor familiebedrijven vaak zeer complexe processen, waarbij het de kunst is een balans te vinden tussen de verschillende belangen. Daarom neemt u ruimschoots de tijd voor het hele traject. Voorkom dat besluiten worden genomen op alleen emotionele gronden: pas als alle kaarten op tafel liggen, wordt objectief duidelijk wat de beste oplossing is.

Lees verder

Afschaffen bedrijfsopvolgingsregelingen

Bedrijfsopvolgingsregelingen afschaffen of versoberen? Het zou slecht nieuws zijn voor de veerkracht van de Nederlandse economie. De extra inkomsten voor de schatkist wegen namelijk niet op tegen de negatieve gevolgen van een zwakkere liquiditeit en solvabiliteit van familiebedrijven: werkgelegenheidsverlies en een verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, in opdracht van FBNed en Stichting Familie Onderneming.

Lees verder

Hoe loods je een familiebedrijf door de crisis?

De uitdagingen waarvoor COVID-19 bedrijven stelt, zijn ongekend. Ze vragen dan ook om maatregelen buiten ons gewone denkkader. Business as unusual, zéker voor familiebedrijven die doorgaans op de lange termijn koersen. Maar deze crisis vereist actie in het hier en nu. Continuïteit en zeggenschap zijn grote waarden voor de familie, die opeens in gevaar kunnen komen.

Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juni 2021

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder

Hoge Raad beslist over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vererving vastgoed

De Hoge Raad wijst de zaak slechts door naar een ander gerechtshof voor de beoordeling van de vraag of bepaalde verhuurde onroerende zaken toch voldoende verband houden met de projectontwikkeling om tot de onderneming te kunnen worden gerekend.

Lees verder

De blijvende nalatenschap van ondernemersfamilies

Wat de meeste familiebedrijven en hun eigenaren bindt, gaat verder dan een gedeelde achternaam en gezamenlijk aandelenbezit. De belangrijkste verbindende schakel is vaak minder concreet maar vormt wel de essentie van wat ze gemeen hebben: een familienalatenschap die net zo uniek is als de familie zelf. In dit afsluitende blog uit onze serie hou ik een pleidooi voor het koesteren van deze nalatenschappen.

 

 

Lees verder

Waarde creëren met goede governance

Voor het voortbestaan van een familie onderneming op lange termijn is een goede governancestructuur onmisbaar. De crux ligt in het vinden van een juiste en duurzame balans tussen wat goed is voor het bedrijf en wat goed is voor de familie. Het bewaren van goede en harmonieuze familierelaties over meerdere generaties is ingewikkeld, want zelfs in de spreekwoordelijk beste families kan een kleine barstje leiden tot onherstelbare scheuren.

Lees verder

De kracht van vrouwen in familiebedrijven

In een blogserie over de invloed van demografische veranderingen op opvolgings- en governancevraagstukken in familiebedrijven, kunnen we niet om de veranderende rol van vrouwelijke ondernemers heen. De rol van vrouwen in familiebedrijven wordt gelukkig steeds groter, maar we zijn er nog niet.

 

 

Lees verder

European Family Business Report COVID-19

De COVID-19-editie van het rapport over Europese familiebedrijven onderzoekt de reactie van ruim 1.300 familiebedrijven op de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Het onderzoek toont aan dat Europese familiebedrijven zich in een sterke positie bevinden om de Europese economie weer op gang te helpen.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.