Controversy

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de bilaterale belastingverdragen en het EU-Arbitrageverdrag.

Lees verder

Fiscale arbitrage: recht op een oplossing?

Onlangs heeft het Nederlandse parlement stilzwijgende goedkeuring verleend aan het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Ierland. Bijzonder aan dit verdrag is dat het een uitgebreide bepaling bevat over verplichte en bindende arbitrage. In deze blog geeft Tom Noë, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, hierop graag zijn visie.

Lees verder

De EU Arbitragerichtlijn; een (be)slechte procedure?!

Op 1 juli 2019 is de Richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie van kracht geworden.  In deze blog schetst Rian Waaijer, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co of deze richtlijn daadwerkelijk een einde zal kunnen maken aan geschillen binnen de EU.

Lees verder

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit deel 2

Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie? In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, een praktijkvoorbeeld van de toegenomen complexiteit binnen het fiscale landschap wat kan leiden tot discussies.

Lees verder

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit

Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie?

Fiscaliteit wordt alsmaar complexer en de bedrijfsmodellen en producten ontwikkelen zich steeds sneller waardoor de toepassing van de ‘oude’ fiscale regels op de nieuwe economie steeds vaker tot discussies leidt.In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, een praktijkvoorbeeld van de toegenomen complexiteit binnen het fiscale landschap wat kan leiden tot discussies.

Lees verder

Transfer Pricing Controversy: be prepared; Europe is watching you!

Afgelopen maand is het wetsvoorstel inzake ‘Mandatory Disclosure’ in Nederland bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn op ‘Mandatory Disclosure’ (DAC6) opgenomen. In het wetsvoorstel is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’. Hieronder vallen ook een aantal transfer pricing constructies. 

Lees verder

Europese richtlijn voor fiscale arbitrage: het voordeel van de twijfel?

Op1 juli 2019 trad de Europese richtlijn voor fiscale arbitrage in werking met als doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van conflicten tussen lidstaten van de EU inzake belastingheffing. Zal deze richtlijn helpen om het aantal geschillen te verminderen? Aldo Mariani, Partner bij KPMG Meijburg & Co licht toe.

Lees verder

Controversy en Dispute Resolution: wat is uw strategie?

Heeft u te maken met geschillen of wilt u deze voorkomen? Dan kunt u deze defensief of proactief aanvliegen. Een goede relatie met de Belastingdienst is handig. Meijburg & Co heeft die en kan u helpen.

Lees verder

Dubbele belastingen: fuik voor bedrijven om staatskas te vullen

De Belgische belastingdienst stuurde afgelopen jaar € 90 miljoen aan naheffingen naar multinationals die winsten, die ze in België hadden behaald, niet in België boekten

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.