Bestuur en Governance

aan keukentafel

Het belangrijkste kenmerk van een familiebedrijf is het samenspel tussen familieleden, de eigenaren en het bedrijf zelf. Dat samenspel maakt familiebedrijven sterk, maar soms ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om zeggenschap en bestuur. Een familiestatuut kan antwoorden geven op belangrijke vraagstukken rondom zeggenschap en bestuur bij familiebedrijven.

Zeggenschap en bestuur binnen familiebedrijven

De belangrijke vraagstukken rondom zeggenschap en bestuur bij familiebedrijven hebben vaak betrekking op de overdracht van het familiebedrijf naar een volgende generatie. Denk bijvoorbeeld aan kwesties zoals:

  • Aan wie wordt de leiding van het familiebedrijf overgedragen?
  • Onder welke voorwaarden wordt de leiding van het familiebedrijf overgedragen?
  • Moeten familieleden altijd onderdeel uitmaken van de directie van het familiebedrijf?
  • Op welke voorwaarden kan een eigenaar zich terugtrekken uit het familiebedrijf?

Familiestatuut en calamiteiten binnen familiebedrijven

De zaken binnen het familiebedrijf moeten ook goed geregeld zijn in geval van onverwachte gebeurtenissen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de oprichter of bestuurder van het familiebedrijf plotseling komt te overlijden. Het scheelt veel tijd en onzekerheid als in een familiestatuut is vastgelegd wie - al dan niet tijdelijk - de zeggenschap krijgt toegewezen binnen het familiebedrijf.

Familiewaarden en rollen in het familiestatuut

Wij adviseren u ook om over andere, niet acute onderwerpen binnen het familiebedrijf met uw familie in gesprek te gaan en deze vast te leggen in een familiestatuut. Bepaal en noteer bijvoorbeeld samen de familiewaarden die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. En maak afspraken over de rol van familieleden die wel of juist niet in het familiebedrijf werkzaam zijn. Een dergelijk gesprek voorkomt dat verwachtingen van familieleden onderling niet overeenkomen, of niet passen bij het familiebedrijf.

Denk in het familiestatuut ook aan de toekomst

Leef niet alleen in het hier en nu als het om uw familiebedrijf gaat. Sterker nog: neem ook eens de tijd voor kwesties die pas in de toekomst spelen, maar wel heel relevant zijn. Hoe betrekt u bijvoorbeeld op termijn uw kinderen bij uw familiebedrijf? En hoe zorgt u dat zij klaar zijn voor deze taak? 

Advies nodig bij familiestatuut?

Een goed familiestatuut kan de kracht van uw familiebedrijf versterken. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een familiestatuut? De adviseurs van Meijburg & Co adviseren uw familiebedrijf graag over de fiscale aspecten die daarbij horen en helpen met het opstellen van een familiestatuut. Bel met een van onze specialisten, zij helpen u graag.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.