Webinar circulaire economie: kansen en uitdagingen voor de hightech-maakindustrie

Webinar

Het bedrijfsleven heeft een essentiële rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU en Nederland. De transitie naar een circulaire economie draagt onder andere bij aan deze doelstellingen door als bedrijf te focussen op inkoop van gerecycled materiaal en hergebruik van producten en materialen. Hiermee vermindert u in potentie niet alleen uw eigen CO2 uitstoot, maar ook die van de gehele keten.

Deze wereldwijde verschuiving naar een circulaire economie opent deuren voor bedrijven om innovaties te versnellen. Bijvoorbeeld door nieuwe bedrijfsmodellen waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken. Aan toeleveranciers zullen nadere eisen worden gesteld. Met fiscale faciliteiten draagt ook de overheid bij aan de ontwikkeling richting een duurzame circulaire economie.

Wij nodigen u graag uit voor een webinar op dinsdag 13 april, waarop onze specialisten u graag bijpraten. 

Wanneer? 

Dinsdag 13 april, 10.00 - 11.00 uur

Topics

  • Wat betekent circulaire economie en wat zijn de meest recente ontwikkelingen?
  • Welke circulaire kansen en uitdagingen zien we in de hightech-maakindustrie?
  • Welke producten, diensten en businessmodellen passen bij een circulaire economie?
  • Met welke aspecten dient u rekening te houden om fiscale faciliteiten optimaal te benutten?

Sprekers

Ronald Honings, Tax Partner, KPMG Meijburg & Co
Mart Beune, Senior Manager Circulaire Economie, KPMG Sustainability

Registreren

Klik hier om aan te melden. Na uw registratie ontvangt u een bevestiging met meer informatie voor deelname aan dit webinar.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.