Webinar #3: fiscale beheersing woningcorporaties

Fiscale beheersing woningcorporaties

Webinar fiscale beheersing woningcorporaties

Met het eind van 2021 in zicht, bent u wellicht al bezig met de voorbereidingen voor uw jaarafsluiting en de jaarrekening. Een goed moment om op donderdag 2 december deel te nemen aan ons derde webinar uit onze cyclus voor woningcorporaties.

In deze editie zullen wij stilstaan bij een recent (nog niet gepubliceerd) onderzoek van KPMG Meijburg & Co naar de fiscale posities in de jaarverslagen 2019-2020 van grote woningcorporaties. De resultaten en onze aanbevelingen komen uitgebreid aan bod.

Dit onderzoek bekijkt niet alleen de verplichte toelichtingen op basis van de financiële verslaggevingsstandaard (RJ 272), maar ook op de vrijwillige rapportage volgens GRI 207 over de fiscale strategie en beheersing. Wij zijn er zeker van dat u hiermee ook uw voordeel kunt doen bij het opstellen van het jaarverslag van uw eigen corporatie.

Ruimte voor vragen, discussie en interactie

Uiteraard maken wij ook ditmaal graag tijd vrij voor discussie en vragen. Heeft u op dit moment al een concrete vraag? Stel deze dan gerust, dan behandelen wij deze tijdens het webinar. U kunt uw vragen opnemen in het aanmeldformulier.

Datum en tijdstip

Donderdag 2 december 2021, 15:30 - 16:30 uur

Aanmelden voor het webinar

Klik hier om u aan te melden voor het webinar. Na uw registratie ontvangt u de link om deel te nemen aan de Microsoft Teams-sessie. Deelname aan het webinar is kosteloos.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.