Webcast | Wat gaat er veranderen onder het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht?

Webcast

Binnenkort zal de Belastingdienst meer inzicht gaan geven in de rol van het Tax Control Framework voor de groep ondernemingen die vallen onder het horizontaal toezicht (HT) en de categorie top-100. Dit doet de Belastingdienst via het publiceren van zogenaamde ‘good practices’. Deze good practices zijn op verzoek van de Belastingdienst geschreven door een zestal advieskantoren, waaronder door ons. De good practices geven een praktische invulling aan het TCF en vormen daarmee guidance voor zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst.

Op 16 September organiseren wij een webcast van 16:00 - 17:00 uur  waarin wij de status van deze good practices behandelen. Naast een beschrijving van de good practices, willen wij ingaan op de status die het heeft binnen de doorontwikkeling van het HT.   
Ook willen wij de tot nu toe opgedane ervaringen op het gebied van HT en Top-100 met jullie delen, zoals welke rechten en verplichtingen zien wij terug?

Tot slot willen wij kort stil staan bij de internationale ontwikkelingen rondom ‘cooperative compliance’ die wij in de praktijk terug zien.

Kortom, dit is de unieke gelegenheid om in een relatief kort tijdsbestek op de hoogte te worden gebracht van alle ‘ins and outs’ rondom de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht en cooperative compliance. 

Programma

  • Status TCF en good practices onder top-100 en HT ondernemingen
  • Rechten en plichten onder het doorontwikkelde HT
  • Internationale ontwikkelingen cooperative compliance

PE-uren

Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor 1 PE-uur inbrengen bij de NOB. 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.