Webcast NOW: alle tranches en praktijkervaringen tot nu toe

Webcast

Loket NOW-1 geopend en NOW-3 gepubliceerd

Onlangs is de derde 'tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid' (NOW-3) gepubliceerd. Vanaf 16 november aanstaande kunnen ondernemers, verspreid over drie (aanvullende) tranches, tot en met juni 2021 een beroep doen op de NOW-subsidie. Tevens is het loket voor verzoeken om vaststelling van de NOW-1-subsidie geopend. Maar hoe werkt dit en waar moet u op letten? Welke wijzigingen en randvoorwaarden zijn er en wat betekent dit voor uw NOW-aanvraag? En wat hebben we tot nu toe geleerd over de (toepassing van) de NOW?

Antwoord op al uw NOW-vragen

Meld u voor het antwoord op deze en vele andere vragen aan voor onze webcast van dinsdag 17 november 2020. Aan de hand van praktijkervaringen en -voorbeelden loodst een multidisciplinair team van experts u langs de belangrijkste aandachtspunten van de NOW-3 en de vaststelling van de NOW-1- en NOW-2-subsidies. Tijdens de webcast is het mogelijk om via de chatfunctie vragen te stellen. Kortom: een must voor iedereen die eerder een NOW-subsidie heeft aangevraagd en/of overweegt een NOW-3-subsidie aan te vragen.

Datum

Dinsdag 17 november 2020 van 09:00 uur tot 10:00 uur.

Deskundigen

 • Cees Nijman, partner KPMG Meijburg & Co, moderator en voorzitter
 • Tijs van Ruitenbeek, tax manager KPMG Meijburg & Co, overzicht NOW-1, 2 en 3
 • Tom Volleberg, partner KPMG, NOW-accountantscontrole
 • Shardee Ilaria, senior manager legal KPMG Meijburg & Co, ondernemingsrecht
 • Boudewijn Kanen, partner Liber Dock, arbeidsrecht
 • Jan Reinier van Angeren, partner Stibbe, bestuurs- en subsidierecht


Welke onderwerpen mag u in ieder geval verwachten?

 • Welke tijdvakken, omzetdaling en loonsommen zijn voor NOW-3 relevant?
 • In hoeverre kan onder NOW-3 worden gereorganiseerd?
 • Wat is de reikwijdte van het dividend- en bonusverbod?
 • Wat houdt de onder NOW-3 vereiste begeleiding naar nieuw werk in?
 • Is voor NOW-3 de verleende NOW-1 en/of NOW-2 subsidie relevant?
 • Hoe werkt de vaststelling van de NOW-1 subsidie? Is een accountantsverklaring vereist en, zo ja, welke?
 • Wanneer is sprake van misbruik en welke gevolgen heeft dit?
 • Kan ik in bezwaar en beroep tegen de verleende beschikking en de gestelde voorwaarden?
 • Wanneer is er sprake van groepsbegrip?

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor de NOW-webcast. Mocht de maximale capaciteit worden bereikt, organiseren wij een tweede webcast over dit onderwerp.

© 2020 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.