Webcast NOW 2.0: de ervaringen en de dilemma’s (herhaling)

Webcast

Over de NOW is ondertussen veel gezegd en geschreven, maar wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat zijn de effecten in de verschillende sectoren? En tegen welke dilemma’s loopt u aan als u de NOW wilt toepassen?

De specialisten van Meijburg Tax & Legal, KPMG en Liber Dock delen graag hun kennis met u. In deze multidisciplinaire webcast NOW 2.0 gaan wij, aan de hand van praktijkervaringen en –voorbeelden, verder dan alle andere webcasts tot nu toe. Tevens is er in interactieve setting de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Onderwerpen

 • NOW benutten of toch reorganiseren of beiden?
 • Wat is omzet?
 • Wat is een groep? In het bijzonder bij buitenlandse aandeelhouders en bij investeringsmaatschappijen?
 • Kan ik de NOW aanvragen als het ene concernonderdeel wel en het andere onderdeel niet is getroffen door de Coronacrisis? Wat is de bedoeling van de NOW?
 • Hoe moet ik omgaan met acquisities en verkopen van deelnemingen?
 • Hoe bepaalt u de loonsom? Wat telt mee? En wat niet?
 • Wat is het gevolg van de verschillende vormen van ontslag?
 • Hoe verloopt de procedure? Waar moet u op letten?
 • Wat is misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW? Wat zijn de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik?

Deskundigen

 • Cees Nijman, partner KPMG Meijburg & Co, moderator en voorzitter
 • Jurgen Stormmesand, partner KPMG Meijburg & Co, loonheffingen
 • Ewald van Hamersveld, partner KPMG Accountants, accountantsvraagstukken
 • Boudewijn Kanen, partner Liber Dock, arbeidsrecht
 • Freerk Volders, partner Meijburg Legal, ondernemingsrecht
 • Elke Wouters, advocaat Rassers Advocaten, bestuursrecht

Datum

Woensdag 22 april van 09:00 uur tot 10:00 uur.

Terugkijken

U kunt de webcast terugkijken via deze link. Of bekijk de presentatie slides

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.