Training basiscursus tax accounting - deel 2

Blokken

Tax  accounting, oftewel het vaststellen van de (winst)belastingpositie in de jaarrekening, wordt steeds belangrijker. De ondernemingsleiding en de externe accountant besteden hieraan de laatste jaren uitdrukkelijk aandacht. De basiscursus Tax accounting leidt u in twee dagdelen door de spelregels van de belangrijkste standaard op dit gebied: IAS 12.

Dagdeel 1

In dagdeel 1 wordt de basis behandeld: de opname en waardering van de actuele en uitgestelde belastingposities, de reconciliatie van het effectieve belastingpercentage ('effective tax rate reconciliation') en de verplichte toelichtingen in de jaarrekening.

Dagdeel 2

Dagdeel 2 gaat in op de volgende capita selecta: de voorziening voor onzekere belastingposities en de uitgestelde belastingposities in het geval van een bedrijfscombinatie. Dagdeel 2 wordt afgesloten met een casus, waarbij de opgedane kennis in de praktijk wordt gebracht.

Doelgroep

Tot de doelgroep van deze training behoren: fiscalisten, controllers en het financieel management van grote en middelgrote ondernemingen.

Programma

12:30    Ontvangst met lunch
13:00    Aanvang training
15:00    Pauze
15:15    Vervolg training
17:15    Borrel
18:00    Einde

Trainers

Eveline Gerrits (Amstelveen) en Harry Struik (Eindhoven).

NOB-PE uren 

Naar onze mening voldoet deze training aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. Deze training kunt u voor 4 PE uren (1 dagdeel) respectievelijk 8 PE uren (als u beide dagdelen aanwezig bent) inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u van ons een certificaat.

Aanvullende informatie

Voor algemene informatie over deze training kunt u contact opnemen met Natashia William, telefoonnummer +31 (0)88 909 1617 of via: e-mail. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan één van de trainers.

Kosten 

€ 375,- exclusief btw per persoon, per dagdeel.

 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.