Training basiscursus tax accounting

blokken bouwen

Tax accounting, oftewel het vaststellen van de (winst)belastingpositie in de jaarrekening, is steeds belangrijker geworden. De ondernemingsleiding en de externe accountant besteden hieraan de laatste jaren uitdrukkelijk aandacht. De basiscursus Tax accounting leidt u in twee dagdelen door de spelregels van de belangrijkste standaard op dit gebied: IAS 12.

Dagdeel I

In dagdeel I wordt de basis behandeld: de opname en waardering van de actuele en uitgestelde belastingposities, de reconciliatie van het effectieve belastingpercentage ('effective tax rate reconciliation') en de verplichte toelichtingen in de jaarrekening.

Dagdeel II

In dagdeel II wordt aan de hand van een casus de tijdens dagdeel I opgedane kennis in de praktijk gebracht. Verder wordt ingegaan op de volgende capita selecta: de voorziening voor onzekere belastingposities en de uitgestelde belastingposities in het geval van een bedrijfscombinatie. Dagdeel II wordt afgesloten met een overzicht van de actuele ontwikkelingen en een toelichting uit de praktijk.

Doelgroep

Tot de doelgroep van deze training behoren: fiscalisten, controllers en het financieel management van grote en middelgrote ondernemingen.

Data en locaties 

Beide dagdelen worden op twee verschillende data en locaties georganiseerd. U kunt uw keuze aangeven bij het registreren. Inschrijven kan voor één of beide dagdelen.

Locatie kantoor Eindhoven: 
Dagdeel I - 2 april
Dagdeel II -16 april 

Locatie Van der Valk Hotel Apeldoorn:
Dagdeel I - 3 april
Dagdeel II -17 april 

Programma

12:30 - 13:00     Ontvangst met lunch
13:00 - 14:15     Training deel 1
14:15 - 14:30     Pauze
14:30 - 15:45     Vervolg training
15:45 - 16:00     Pauze
16:00 - 17:30     Vervolg training
17:30 - 18:00     Borrel

Trainers

Eveline Gerrits (Amstelveen) en Harry Struik (Eindhoven).

NOB-PE uren 

Naar onze mening voldoet deze training aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. Deze training kunt u voor 4 PE uren (1 dagdeel) respectievelijk 8 PE uren (als u beide dagdelen aanwezig bent) inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u van ons een certificaat.

Aanvullende informatie

Voor algemene informatie over deze training kunt u contact opnemen met telefoonnummer +31 (0)88 909 1617 of via: e-mail. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan één van de trainers.

Kosten 

€ 375,- exclusief btw per persoon, per dagdeel.

Registreren 

Klik hier om u in te schrijven. Inschrijven kan voor één of beide dagdelen..

 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.