Tax Controversy Seminar

vrouw justitia

In een record tempo zijn onder leiding van de OESO nieuwe regels ingevoerd om belastingontwijking tegen te gaan. Door de toename van de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens komt het steeds vaker voor dat landen dezelfde inkomsten proberen te belasten, om zo hun schatkist te vullen. De toegenomen aandacht voor belastingontwijking heeft daarnaast veel belastingautoriteiten gestimuleerd om meer en strengere controles in het eigen land uit te voeren. Ook de toon van discussies is hierbij harder dan voorheen, wat vaker leidt tot naheffingen en boetes.
Het aantal rechtszaken neemt dan ook hard toe, en het blijkt moeilijk voor landen om het snel met elkaar eens te worden over welk land het inkomen mag belasten. 

Op 1 juli 2019 trad in dit kader de Europese richtlijn voor fiscale arbitrage in werking. Deze richtlijn heeft tot doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van conflicten tussen lidstaten van de EU waar het gaat om belastingheffing. Tijdens het Tax Controversy seminar gaan we o.a. in op de vraag: Zal de richtlijn voor fiscale arbitrage helpen om dubbele belasting te voorkomen?

Na een korte introductie van de Wet fiscale arbitrage zal gastspreker Harm Mark Pit, beleidsadviseur bij de OESO en gepromoveerd op geschilbeslechting binnen de EU en tevens auteur van het boek ‘Dispute resolution in the EU’ zijn visie op grensoverschrijdende geschilbeslechting met ons delen. Tijdens een interactieve paneldiscussie zullen tot slot de resultaten van de KPMG Global Tax Disputes Benchmarking Study worden besproken. 

Tevens is dit seminar natuurlijk een goede gelegenheid om nader kennis te maken met het Meijburg Tax Controversy team. Als marktleider op gebied van Tax Controversy kijken wij er dan ook naar uit om u op 15 november te ontmoeten!

PROGRAMMA
07.45 uur: Inloop met ontbijt
08.15 uur: Aldo Mariani: Introductie implementatie Europese Arbitrage Richtlijn
08.45 uur: Gastspreker Harm Mark Pit (OESO): grensoverschrijdende geschilbeslechting
09:15 uur: Pauze
09.30 uur: Paneldiscussie en bespreking resultaten Global Tax Disputes Benchmarking Study
10.30 uur: Netwerken

LOCATIE
KPMG Meijburg & Co kantoor Amstelveen | Laan van Langerhuize 9 in Amstelveen
 
PE-UREN
Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor 2 PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

 

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.