Seminar Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht en dat leidt tot veranderingen die gevolgen hebben voor bedrijven, hun adviseurs én de Belastingdienst. Het nieuwe horizontaal toezicht past zowel bij de maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van corporate governance, als bij internationale fiscale ontwikkelingen, op het gebied van Co-operative Compliance.
Dit betekent bijvoorbeeld dat de Belastingdienst zal verwachten dat bedrijven ‘in control’ zijn met hun fiscale processen en aantoonbaar monitoren of deze processen naar behoren werken. De nieuwe opzet van Horizontaal Toezicht zal gevolgen hebben voor de samenwerking tussen bedrijven en de Belastingdienst en kan een investering vergen van bedrijven om zich aan te passen.

Wij zijn dan ook verheugd dat Hans Rijsbergen als projectleider ons tijdens dit seminar meeneemt in deze doorontwikkeling en enkele aangrenzende projecten. Hierbij is er ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen. Tot slot zullen tijdens dit seminar onder leiding van Eelco Brakeboer, Director bij KPMG Meijburg, inzichten uit de praktijk van (bedrijven met) Horizontaal Toezicht worden gedeeld. Tot voor kort was Eelco werkzaam bij Aegon waardoor hij ruime ervaring heeft met het op een werkbare manier in de praktijk brengen van horizontaal toezicht en een tax control framework.

Een unieke gelegenheid om op de hoogte te komen van alle ‘ins and outs’ rondom dit bijzondere project. Wij kijken er dan ook naar uit om u op 24 januari te ontvangen!

DATUM

24 januari 2020

PROGRAMMA

07:45 uur   Inloop met ontbijt
08:15 uur   Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (Hans Rijsbergen, Belastingdienst}
08.45 uur   Stellingen en Q & A  (Hans Rijsbergen, Belastingdienst)
09:30 uur   Horizontaal Toezicht: inzichten uit de praktijk ( Eelco Brakeboer, Meijburg & Co)
10:00 uur   Netwerken

LOCATIE

Centrum Rotterdam (nabij het centraal station, definitieve locatie zal spoedig volgen)

PE-UREN

Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor 1.5 PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.