Roundtable: btw quick fixes 2020

Weg naar de horizon

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de rondetafelbijeenkomsten die op 24 mei, 14 juni en 24 september van dit jaar werden gehouden, zijn we verheugd aan te kondigen dat een vierde rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019. De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden.

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel. Deze zullen per 1 januari 2020 in werking treden in alle lidstaten van de Europese Unie en hebben een aanzienlijke impact voor ondernemers die internationaal goederen verhandelen. Het gaat daarbij om de volgende vier wijzigingen:

  1. Vereenvoudiging voor ‘call off-voorraden’
  2. Uniforme regels ter vereenvoudiging van ketentransacties
  3. Verplicht stellen btw-identificatienummer voor toepassing btw-nultarief
  4. Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen


Deze wijzigingen hebben gevolgen voor verschillende facetten binnen de onderneming, zoals de aanpassing van ERP-systemen en het Tax Control Framework. Hierbij valt te denken aan het actualiseren van administratieve processen, btw-complianceprocedures en facturatieprocessen, maar bijvoorbeeld ook aan de contracten en het orderproces met uw afnemers en leveranciers. Gezien de inwerkingtreding van deze wijzigingen per 1 januari aanstaande is de tijd die ondernemers nog resteert om de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering te implementeren zeer beperkt.

Wij zijn van mening dat deze bijeenkomst zeer interessant voor u kan zijn. Tevens laten wij u hierbij weten dat dit onze laatste rondetafelbijeenkomst in 2019 zal zijn over dit onderwerp.


Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie
10.30 uur Introductie
10.35 uur Plenaire sessie deel 1
12.00 uur Pauze met lunchbuffet
12.30 uur Plenaire sessie deel 2 en Q&A
14.00 uur Afsluiting

Aanmelden
Mocht u aanwezig willen zijn bij deze rondetafelbijeenkomst, dan kunt u zich registreren via deze link.

Let wel op: vanwege het interactieve karakter van deze bijeenkomst is het aantal plaatsen beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 14 november 2019 tegemoet.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Marloes Singeling (T: +3188 909 1146).

Wij kijken ernaar uit u op 22 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Rahiela Abdoelkariem, Bünyamin Çubuk

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.