Roundtable btw-actualiteiten 14 juni 2022

14 juni 2022

Wij zijn verheugd u weer te kunnen uitnodigen voor een roundtable btw-actualiteiten. Bij voldoende animo zal deze niet alleen digitaal, maar ook in fysieke vorm plaatsvinden. Tijdens de roundtable spreken wij in kleine groepen over recente ontwikkelingen op het gebied van btw en besteden wij onder andere aandacht aan jurisprudentie en EU-richtlijnvoorstellen die in de afgelopen maanden zijn verschenen. Wij staan in het bijzonder stil bij de mogelijke impact van deze ontwikkelingen op de praktijk.

De eerstvolgende roundtable is op dinsdagochtend 14 juni 2022. Omdat de inbreng en onderlinge interactie centraal staan, houden wij de groepen klein. De roundtable zal een uur en een kwartier duren. De digitale sessies zijn is van 9.30 uur tot 10.45 uur en van 11.00 uur tot 12.15 uur en de fysieke sessie is van 11.00 uur tot 12.15 uur op ons kantoor in Amstelveen.

Doelstelling
Tijdens deze roundtable ligt de focus enerzijds op het op peil houden van de relevante praktijkgerichte kennis en het delen van ervaringen, en anderzijds op het bouwen aan en onderhouden van een goed netwerk.

Onderwerpen
Tijdens de roundtable worden btw-actualiteiten besproken, waarbij de deelnemers mede de exacte invulling bepalen.

Doelgroep
Wij richten ons op professionals die zich een groot deel van hun tijd bezighouden met de btw. De voertaal van de roundtable is Nederlands.

NOB PE-punten
De roundtable btw-actualiteiten voldoet naar onze mening aan de voorwaarden voor toekenning van 1 NOB-PE-uur. Indien u deelneemt, kunt u de roundtable registreren bij de NOB. Als u voornemens bent dit te doen, is het in het geval van een digitaal roundtable format van belang dat u uw voor- en achternaam als gebruikersnaam in Microsoft Teams kiest.

Aanmelden voor deze roundtable
Als u aanwezig wilt zijn bij deze roundtable, kunt u zich aanmelden via onderstaande aanmeldknop. U kunt dan tevens uw voorkeur voor een fysieke of digitale bijeenkomst opgeven. Indien u kiest voor een digitale bijeenkomst, wordt u in één van beide sessies ingedeeld. Mocht u agendabeperkingen hebben, dan verzoeken wij u dat bij ‘opmerkingen’ door te geven. Indien u actuele onderwerpen hebt die u graag aan bod wilt laten komen tijdens de roundtable, dan kunt u dit ook bij de inschrijving aangeven. Hebt u een zakelijke relatie bij wie btw eveneens veel speelt, dan kunt u deze persoon als introducé aanmelden. Wij verzoeken u voor uw introducé een aparte registratie te doen.

Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk dinsdag 7 juni 2022 tegemoet. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij vragen kunt u het beste contact opnemen met één van ons.

REGISTRATIE

Volgende roundtables
Wij plannen de roundtables op vaste momenten in het jaar, namelijk de tweede dinsdag van februari, juni en oktober. Wij sturen u steeds tijdig een uitnodiging. Wilt u ons informeren als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen voor deze roundtable?

Hopelijk spreken wij u 14 juni!
 

Sprekers

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.