Prinsjesdag 2021 – fiscale update voor bedrijfsfiscalisten

Webcast

Totdat er een nieuw kabinet is geformeerd is het kabinet-Rutte III demissionair en zal zij in de praktijk in beginsel alleen lopende zaken behandelen. De vraag is in hoeverre de demissionaire status een impact heeft op de belastingen en welke voorstellen we op Prinsjesdag mogen verwachten?

Tijdens de webcast van woensdagmiddag 22 september aanstaande praten de belastingspecialisten van Meijburg & Co u graag bij. Welke onderwerpen komen aan bod? 

  • Hoofdpunten nieuwe belastingplan 
  • Internationale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de stand van zaken van de commissie doorstroomvennootschappen, update ATAD2 en de consultatienota kwalificatiebeleid rechtsvorm
  • Transfer pricing ontwikkelingen zoals consultatienota mismatches bij verrekenprijzen, public country-by-country reporting en Pillar 1/Pillar 2 
  • Tot slot enkele capita selecta, waaronder de laatste stand van zaken rondom de coronamaatregelen, en wat we mogelijk kunnen verwachten bij de formatie van een nieuwe regering

Doelgroep

De webcast is bedoeld voor bedrijfsfiscalisten en financieel managers met verantwoordelijkheid voor de vennootschapsbelastingpositie van bedrijven en wordt in het Nederlands gehouden.

NOB PE uren

De webcast voldoet naar onze mening aan de voorwaarden voor toekenning van 1,5 NOB PE uren. Indien u deelneemt, kunt u dit webinar registreren bij de NOB (NB er worden geen PE-certificaten uitgereikt).

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.